Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hej Anders!


Rakel Lundgren och jag skrev en artikel i Dagens Medicin april 2010.

Mycket har ju hänt sedan dess och det är inte alldeles lätt att hålla reda på vad som hänt och vilka effekter det kan ha haft.
Jag kom då på att Du med din kompetens och erfarenhet borde vara den person som har den allra bästa kunskapen och överblicken över den aktuella situationen för dem som drabbats Schizofreni och liknande psykoser. Med utgång från artikeln har jag ett par frågor som det skulle vara bra om Du kunde besvara åt oss.

 1. Av alla de förhållanden som vi tar upp i artikeln undrar jag om Du kan se vilka som förändrat till det bättre sedan artikeln skrevs för den aktuella gruppen?
  • Det som brister är vårdansvarigas och myndigheters förmåga att skydda och förbättra livsvillkoren och bidra till ett hälsosammare och längre liv.
  • Gruppen som tidigare isolerats och stigmatiserats räknas fortfarande inte till samhället.
  • En kraftig överdödlighet för personer med schizofreni och liknande psykoser.
  • Medellivslängden i jämförelse med normalbefolkningen har ständigt minskat.
  • Hemlösheten har ökat sedan början av 1990-talet.
  • Den fysiska sjukligheten är idag en trolig huvudorsak till den ökande dödligheten i gruppen.
  • Den ekonomiska standarden har successivt minskat sedan början av 1990-talet.
  • Befintliga lagar skyddar inte de enskilda personerna från fattigdom ensamhet och utanförskap, försämrad fysisk hälsa och en alltför tidig död eller att i stor omfattning utnyttjas av andra starkare personer.
  • Många personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser lever idag ett kortare och sämre liv än före 1994.
  • Kvalitetsbrister och systemfel inom psykiatrin och socialtjänsten medverkar till den uppkomna situationen.
 2. När det gäller det lagliga stöd som de behöver för att kunna leva integrerade och trygga i samhället i enlighet med 1994 års riksdagsbeslut har vi följande frågor? 2.1 Kan Du se att det lagliga stödet har förbättrats under de nästan fyra år som gått?
  2.2 Om så är fallet vilka lagar och/eller paragrafer vill Du peka på?
  2.3 Vad kan det förbättrade lagliga stödet ha betytt för de enskilda individerna med schizofreni och liknade psykoser?

Vänliga hälsningar
Harald Wilhelmsson
Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or