Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Svar från Anders Printz

4 februari, 2014 at 11:39

Hej Harald

Jag vill lämna några slutliga kommentarer till vår diskussion, främst för att peka på några ytterligare åtgärder inom PRIO som berör det du tar upp. Jag vill dock påpeka att jag inte gör det för att jag är nöjd eller positiv i alla delar. I stället delar jag din uppfattning att det är oacceptabelt att personer med psykisk sjukdom exempelvis har en så mycket sämre somatisk hälsa än övriga befolkning. Det som pågår måste vara långsiktigt. Vi behöver också fundera på om det vi gör är rätt och tillräckligt. Därför är dina inlägg viktiga för vårt arbete. Men jag vill ändå berätta om insatserna så att vi kan se hur helheten ser ut, vad som fungerar och vad som inte gör det och vad som behöver vara nästa steg.

När det gäller boendesituationen är innehållet i stödet viktigt. Får man rehabiliterande insatser? Förmedlar personalen hopp så att den enskilde ser möjligheter och känner tillförsikt? En av årets prestationer är att kommunerna måste arbeta med följsamheten till nationella riktlinjer och peka ut vägar för att stärka den enskildes ställning i boendeverksamheten. Annars får de inte del av prestationsmedlen.

När det gäller det nationella stödet till hur psykiatrin ska arbeta vill vi att myndigheterna ska göra mer och att deras verksamhet ska vara mera samordnad. Läs mitt inlägg på bloggen från i går. Men jag tror att det skulle gå att göra mera på kompetensområden. Vad ska man kunna i olika roller. Vad ska grund- och specialistutbildningar innehålla och på vilka områden behöver fortbildningen prioriteras. Det krävs dock ganska mycket eftertanke för att en sådan ansats ska bli bra. Men kanske är det ett område där positionerna kan flyttas fram.

När det gäller modeller och strategier för samordnat och evidensbaserat stöd ingår ju det i det jag skriver ovan om riktlinjer. Men SKL har också PRIO-medel för att utveckla, pröva och sprida sådana arbetssätt. Läs mer här: http://i-nod.se/

Nationellt Kunskapscentrum anhöriga i Kalmar har i uppdrag att utveckla och sprida arbetssätt som stödjer anhöriga. Läs mer här: http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/psykisk-ohalsa/

Men som sagt. Jag vill inte försköna verkligheten. Vi har mycket kvar att göra.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or