Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Psykiatrisamordnaren har nu lämnat sina förslag till Regeringen i betänkandet "Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder SOU 2006:100" och därmed börjar del två av psykiatrireformen. Del ett har ju pågått sedan november 1992 då den tidigare psykiatriutredningen lämnade sina förslag till den dåvarande regeringen i betänkandet "Välfärd och valfrihet - service, stöd och vård för psykiskt störda SOU 1992:73.

Slutbetänkandet är tryckt i två delar som Du kan ladda hem i Pdf-format och läsa de olika kapitlen.

Slutbetankande_del-1.pdf Slutbetankande_del-1.pdf (2.66 MB)

Slutbetankande_del-2.pdf Slutbetankande_del-2.pdf (2.46 MB)

Tidiga insatser för barn och unga.pdf Tidiga insatser för barn och unga.pdf (304.25 KB)

Psykisk sjukdom o missbruk en programförklaring.pdf Psykisk sjukdom o missbruk en programförklaring.pdf (105.12 KB)

PM genomgang av psykiatrin1.pdf PM genomgang av psykiatrin1.pdf (212.41 KB)

Öppen vard med tvång.pdf Öppen vard med tvång.pdf (2.59 MB)

PM om särskilda Fou och utbildningssatsning5.pdf PM om särskilda Fou och utbildningssatsning5.pdf (252.64 KB)

 

Inriktning_o_arbetsplan.pdf Inriktning o arbetsplan.pdf (449.40 KB)

Vad_kostar_det_att_fa_vard.pdf Vad kostar det att få vård.pdf (515.04 KB)

Rehabilitering.pdf Rehabilitering.pdf (297.14 KB)

Langsiktighet_samordning_och_engagemang.pdf Långsiktighet, samordning och engagemang.pdf (270.50 KB)

Vard_o_stod_till_psyk_storda_lagovertr.pdf Vård o stöd till psyk störda lagövertr.pdf (3.53 MB)

Utveckl_av_vard_t_psyk_stord_lagovertr.pdf Utveckl av vård t psyk störd lagövertr.pdf (1.24 MB)

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or