Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rapporter från Psykiatrisamordnaren

Psykiatrisamordnaren har nu lämnat sina förslag till Regeringen i betänkandet "Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder SOU 2006:100" och därmed börjar del två av psykiatrireformen. Del ett har ju pågått sedan november 1992 då den tidigare psykiatriutredningen lämnade sina förslag till den dåvarande regeringen i betänkandet "Välfärd och valfrihet - service, stöd och vård för psykiskt störda SOU 1992:73.

Slutbetänkandet är tryckt i två delar som Du kan ladda hem i Pdf-format och läsa de olika kapitlen.

Slutbetankande_del-1.pdf Slutbetankande_del-1.pdf (2.66 MB)

Slutbetankande_del-2.pdf Slutbetankande_del-2.pdf (2.46 MB)