Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rättsläget för personer med allvarlig psykisk sjuk

Rättsläget för allvarligt psykiskt sjuka personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar.

Konferens tisdagen den 8 november 2011 i Lund.

Konferensen anordnades av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Schizofreniförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneregionen.

Moderator: Harald Wilhelmsson

Per Scholtz är jurist med ett långt förflutet som jurist i offentlig förvaltning. Idag arbetar han hälften ideellt och hälften avlönad som jurist år Schizofreniföreningen i Skåne.

Föreningens juridiska rådgivare är tillgänglig för medlemmar i Schizofreniföreningarna i Skåne och deras drabbade anhöriga samt för klienter till personliga ombud i Skåne. Rådgivningen är kostnadsfri.

Välkommen

Föreläsning av Per Scholtz.

Jag skall försöka ge en bild av vad jag stöter på i mitt arbete som juridisk rådgivare till anhöriga, personliga ombud och psykiskt sjuka.

Rättsläget för allvarligt psykiskt sjuka personer
med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar.

Konferens tisdagen den 8 november 2011 i Lund.

Konferensen anordnades av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Schizofreniförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneregionen.

 

För referatet svarar Harald Wilhelmsson.


Inledning av förbundsordförande i Schizofreniförbundet Per Torell.


Välkomna! Det är spännande för mig som nyvald förbundsordförande att få hälsa Er välkomna till en väldigt viktig konferens om rättsläget.