Skriv ut
Överordnad kategori: Verksamheten i Skåne

I Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2011 rörande ”Statsbidrag till kommuner som inrättat verksamhet med
personliga ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning” presenteras en ny och ganska omfattande roll för brukar och anhörigorganisationerna.


Det är ganska unikt att staten ställer i utsikt medverkan från frivilligorganisationer för att implementera en reform.
I sammandrag innebär det en stor utmaning för de befintliga organisationerna Schizofreniförbundet och RSMH.
De listade uppgifterna innefattar följande:

- De kan driva verksamhet med personliga ombud åt kommuner som entreprenader.
- Anhörig- brukar- och intresseorganisationerna kan ha en viktig roll för att nå de klienter som har störst behov och behöver stöd av personligt ombud. Det är en tidskrävande arbetsuppgift att nå de mest utsatta eftersom delar av målgruppen kan vara misstänksamma mot samhällets stödapparat.
- För att verksamheterna med personligt ombud ska vara
framgångsrika behövs en fungerande samverkan mellan de
huvudmän som lokalt ansvarar för insatser och rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, samt med patient-,brukar- och anhörigorganisationer. HSL 8 a § och SoL 5 kap 8 a § ”
- Landstinget (kommunen) ska ingå överenskommelse med
kommunen (landstinget) om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning.
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa
personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna
synpunkter på överenskommelsen”. Se Socialstyrelsens
meddelandeblad nr 1/2010.
- Lednings- och samverkansgrupper
Patient-, brukar- och anhörigorganisationer har en viktig roll i ledningsgrupperna.
- De kan fungera som garant för att ombuden kan arbeta på
uppdrag av klienterna.
- De kan driva på i arbetet med att åtgärda systembristerna.
- De kan se till att verksamheten utvecklas på det sätt som är tänkt.
Patient-, brukar- och anhörigorganisationernas roll.
Patient-, brukar- och anhörigorganisationerna har stor betydelse för ombudens arbete.
- De kan exempelvis stödja ombuden och deras klienter i att
identifiera och påtala brister och fel i välfärdssystemet genom att driva dem intressepolitiskt.
  -Genom att samverka med dessa organisationer kan
ledningsgruppens arbete få en ökad möjlighet till aktivt
förbättringsarbete för att täcka målgruppens långsiktiga behov/(regeringens proposition 1993/94:218).
- Patient-, brukar- och anhörigorganisationernas har en viktig roll i de lokala ledningsgrupperna
– som garant för ombudens mer fristående och formella ställning och
som pådrivare i arbetet med att åtgärda systembristerna.
- Det har också visat sig att rekryteringen av ombud varit lyckat när patient-, brukar- och anhörigorganisationerna har varit med vid anställningsintervjuer.

För utdraget svarar Harald Wilhelmsson

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Skapad den 08 januari 2012
Senast uppdaterad 30 november 2013
Träffar: 1346

Kommentarer: (0)

Cancel or