Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PM rörande behov av personligt stöd till personer med långvarig och allvarligt psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning genom personliga ombud i Skåne. Antal invånare i Skåne län 1 243 329 invånare 31 dec 2010.

Idag finns det minst 6 000 personer med allvarliga funktionshinder relaterade till
sjukdomen schizofreni eller liknande psykoser i Skåne.
Källa: Psykiatriutredningen och Socialstyrelsens kartläggningar från 1990-talet
och 2000-talet.


Bedömt antal personer som oundgängligen har ett behov av stöd från personliga
ombud för att kunna leva ett eget självständigt liv i samhället uppgår vid varje
särskilt tillfälle till minst en per 1000 invånare.
Källa: Erfarenheter från utbyggnad med personligt stöd via personliga ombud.


1 Kristianstad med 79 543 invånare.

Utbyggnaden med fyra ombud som stöder ca 60 personer samtidigt motsvarar
0,75 person per 1000 invånare och där finns fortfarande en efterfrågan som är
större.


2 Kronobergs län med 183 940 invånare.
Utbyggnaden med 13 ombud ger vid varje tillfälle stöd till ca 195 personer och
där finns fortfarande en efterfrågan som är större. Målgruppen har utvidgats något
i förhållande till den ursprungliga vilket kan vara en delförklaring till den
höga efterfrågan.


3 Norra Örebro län (fyra kommuner ca 45 000 invånare)
1995 och fortsatt utfördes omfattande uppsökande verksamhet och samtidigt inrättades
3 personliga ombud motsvarande stöd till ca en person per 1 000 invånare.
Detta motsvarade där behovet av personligt stöd via personliga ombud.


Idag finns det 46 personliga ombud ???? inrättade i Skåne som ger stöd till ca
700 personer vid varje given tidpunkt.
Behovet bedöms vara större än en person per 1000 invånare med hänsyn tagen
till faktorer som ökar respektive minskar behovet av personliga ombud.
Det är framför allt i följande kommuner som behovet bedöms vara större:
-Malmö
-Landskrona
-Helsingborg
-Trelleborg
-Lund
Det är där framför allt följande faktorer som bedöms öka behovet i dessa kommuner:
-Storstadsstruktur tenderar generellt att öka antalet psykiskt sjuka/ funktionshindrade
och även antalet hemlösa psykiskt sjuka/funktionshindrade.
-Hemlöshet bland psykiskt sjuka/funktionshindrade.
-Stort antal studenter i åldrar då man nyinsjuknar i psykossjukdomar som schizofreni
och liknande psykoser.
-Lokalisering av f d mentalsjukhus eller andra liknande psykiatriska institutioner.
Kända faktorer som ökar behovet av personligt stöd genom personliga ombud
jämfört med kommuner där dessa faktorer inte finns:

-Lokalisering av f d mentalsjukhus eller andra liknande psykiatriska institutioner.
-Lokalisering av större rättspsykiatrisk enhet.
-Hemlöshet bland psykiskt sjuka/funktionshindrade.
-Utflyttning till det lokala samhället från privata institutioner där psykiskt sjuka/
funktionshindrade vistas.
-Stort antal studenter i åldrar då man nyinsjuknar i psykossjukdomar som schizofreni
och liknande psykoser.
-Storstadsstruktur tenderar generellt att öka antalet psykiskt sjuka/ funktionshindrade
och även antalet hemlösa psykiskt sjuka/funktionshindrade.
-Förändrad målgrupp från den ursprungliga med funktionshinder relaterade till
schizofreni och liknande psykoser till att inkludera t ex personer med autismspektrum
etc.
-Förändrad målgrupp med hänsyn tagen till behov av stöd av personliga ombud
hos personer som vistas på sk HVB-hem. Dessa personer får idag bara undantagsvis
tillgång till stöd av personliga ombud från den kommun där de är mantalskrivna.
Kända faktorer som kan minska behovet av personligt stöd från personliga
ombud:

-Väl samordnad verksamhet inom kommun och mellan kommunen och psykiatrin.
Exempel Södertälje, Eskilstuna och Perstorp.
-Långsiktigt arbete med tidiga insatser vid nyinsjuknande i psykossjukdom med
tonvikt på samhällsintervention, familjeorientering, nätverksstöd, lågdosmedicinering,
kontinuerligt stöd från psykiatrin etc.
-Utveckling av kontinuerligt stöd i hemmet och till nätverket kring den enskilde
med allvarlig psykiskt sjukdom/funktionshinder.
Källa:Tina Orhagens avhandling från Linköpings Universitet.
Antalet personliga ombud har beräknats med hänsyn tagen till dels de faktiskt
arbetande personliga ombuden den 31 december 2010 dels uppgifter om befolkning
31 december 2010 .
Totalt antal personliga ombud 43,5 inom hela Skåne.


4 Malmö 298 963 invånare.
Idag 14 personliga ombud som samtidigt ger stöd till ca 210 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud uppgår till
300 personer plus 45 d v s totalt minst 345 personer.
Bedömt behov av tjugo plus tre d v s totalt 23 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer:
-Lokaliseringsort för stort f d mentalsjukhus.
-Lokalisering av större rättspsykiatrisk enhet.
-Stort antal hemlösa psykiskt sjuka/funktionshindrade.
-Storstadsstruktur
-Stort antal studenter i åldrar där man nyinsjuknar i psykossjukdomar.


5 Trelleborg 42 519 invånare.
Idag ett personligt ombud som samtidigt ger stöd till 15 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 42 plus 15
d v s totalt ca 57 personer
Bedömt behov av 4 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Ingår som del i storstadsstruktur.


6 Vellinge 33 303 invånare.
Idag inga personliga ombud.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud trettiotre.
Bedömt behov av två personliga ombud.
Tilläggsfaktorer:
-Inga


7 Svedala 19 822 invånare,
Idag inget personligt ombud.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud tjugo.
Bedömt behov av 1,5 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


8 Lund 110 488 invånare.
Idag tre personliga ombud som samtidigt ger stöd till 45 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 110 plus
20 d vs totalt 130 personer.
Bedömt behov av 8,6 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Stort antal studenter i åldrar där man nyinsjuknar i psykossjukdomar
-Lokaliseringsort för stort f d mentalsjukhus.
-Hemlöshet bland psykiskt sjuka/funktionshindrade.
-Ingår som del i storstadsstruktur.


9 Staffanstorp 22 259 invånare.
Idag 0,5 personligt ombud som samtidigt ger stöd till 7 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud tjugo
Bedömt behov av 1,5 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


10 Burlöv 16 701 invånare.
Idag ett personligt ombud som samtidigt ger stöd till 15 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud sexton.
Bedömt behov av ett personligt ombud.
Tilläggsfaktorer:
-Inga


11 Lomma 21 559 invånare.
Idag ett halvt personligt ombud som samtidigt ger stöd till 8 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 20.
Bedömt behov av ett personligt ombud.
Tilläggsfaktorer:
-Inga


12 Kävlinge 29 013 invånare.
Idag ett personligt ombud som samtidigt ger stöd till 15 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 29.
Bedömt behov av 2 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


13 Helsingborg 129 177 invånare.
Idag fem personliga ombud som samtidigt ger stöd till 75 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 129 + 30 d
v s totalt 160 personer.
Bedömt behov av tio personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Lokaliseringsort för stort f d mentalsjukhus.
-Hemlöshet bland psykiskt sjuka/funktionshindrade.
-Ingår som del i storstadsstruktur.


14 Landskrona 41 724 invånare.
Idag två personliga ombud som samtidigt ger stöd till 30 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 41 plus 10
d v s totalt 51 personer.
Bedömt behov av minst tre personliga ombud.
Tilläggsfaktorer:
-Hemlöshet bland psykiskt sjuka/funktionshindrade.
-Ingår som del i storstadsstruktur.


15 Svalöv 13 242 invånare.
Idag inget personligt ombud.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 13.
Bedömt behov av ett personligt ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


16 Bjuv 14 613 invånare.
Idag inget personligt ombud.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud femton.
Bedömt behov av ett personligt ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


17 Åstorp 14 841 invånare.
Idag inget personligt ombud.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud fjorton.
Bedömt behov av ett personligt ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


18 Höganäs 24 637 invånare.
Idag inget personligt ombud.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 25.
Bedömt behov av 1,5 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


19 Ängelholm 39 394 invånare.
Idag ett personligt ombud som samtidigt ger stöd till 15 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 40 plus 10
d v s totalt 50 personer.
Bedömt behov av tre personliga ombud.
Tilläggsfaktorer:
-Lokaliseringsort för en ganska stor psykiatrisk vårdinstitution.
-Hemlöshet bland psykiskt sjuka/funktionshindrade.
-Ingår som del i storstadsstruktur.


20 Klippan 16 515 invånare.
Idag 0,5 personligt ombud som samtidigt ger stöd till 8 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud sexton.
Bedömt behov av ett personligt ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


21 Båstad 14 278 invånare.
Idag 0,5 personligt ombud som samtidigt ger stöd till 8 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud fjorton.
Bedömt behov av ett personligt ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


22 Örkelljunga 9 631 invånare.
Idag inget personligt ombud.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud tio.
Bedömt behov av 0,75 personligt ombud.
Tilläggsfaktorer:
-Inga


23 Hässleholm 50 107 invånare.
Idag två personliga ombud som samtidigt ger stöd till 30 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 50 plus 10
d vs totalt 60 personer.
Bedömt behov av fyra personliga ombud.
Tilläggsfaktorer:
-Stort antal platser vid privata vårdinstitutioner där psykiskt funktionshindrade
vistas.
-Lokaliseringsort för en ganska stor psykiatrisk vårdinstitution.
-Hemlöshet bland psykiskt sjuka/funktionshindrade.


24 Perstorp 7 061 invånare.
Idag inget personligt ombud.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 7.
Bedömt behov av 0,5 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


25 Östra Göinge 13 590 invånare.
Idag ett halvt personligt ombud som samtidigt ger stöd till 8 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 14.
Bedömt behov av ett personligt ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


26 Osby 12 724 invånare.
Idag ett halvt personligt ombud som samtidigt ger stöd till 8 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 13.
Bedömt behov av ett personligt ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


27 Kristianstad 79 543 invånare.
Idag fyra personliga ombud som samtidigt ger stöd till 60 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 80 plus 10
d vs totalt 90 personer.
Bedömt behov av 6 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Lokaliseringsort för en ganska stor psykiatrisk vårdinstitution.
-Hemlöshet bland psykiskt sjuka/funktionshindrade.
-Högskoleort med studenter i åldrar då man nyinsjuknar i psykossjukdomar som
schizofreni och liknande psykoser.


28 Bromölla 12 272 invånare.
Idag inget personligt ombud.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 12.
Bedömt behov av 0,75 personligt ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


29 Hörby 14 840 invånare.
Idag ett personligt ombud som samtidigt ger stöd till 15 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 15.
Bedömt behov av 1,5 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Bristfällig social infrastruktur
-Ett ganska stort antal platser vid privata vårdinstitutioner där psykiskt funktionshindrade
vistas


30 Höör 15 460 invånare.
Idag ett personligt ombud som samtidigt ger stöd till 15 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 15 plus
fem d v s totalt 20 personer.
Bedömt behov av 1,5 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Stort antal platser vid privata vårdinstitutioner där psykiskt funktionshindrade
vistas.


31 Eslöv 31 587 invånare.
Idag ett personligt ombud som samtidigt ger stöd till 15 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 31 + 10
=41.
Bedömt behov av 2,5 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer:
-Platser vid privata vårdinstitutioner där psykiskt funktionshindrade vistas.


32 Ystad 28 338 invånare.
Idag ett personligt ombud som samtidigt ger stöd till 15 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 28.
Bedömt behov av två personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


33 Simrishamn 19 297 invånare.
Idag ett personligt ombud som samtidigt ger stöd till 15 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 20.
Bedömt behov av 1,5 personliga ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


34 Tomelilla 12 914 invånare.
Idag 1,0 personligt ombud som samtidigt ger stöd till 15 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 13.
Bedömt behov av ett personligt ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


35 Sjöbo 18 112 invånare.
Idag ett personligt ombud som samtidigt ger stöd till 15 personer.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 18.
Bedömt behov av ett personligt ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


36 Skurup 14 981 invånare.
Idag inget personligt ombud.
Bedömt antal personer som har behov av stöd från personliga ombud 15.
Bedömt behov av ett personligt ombud.
Tilläggsfaktorer
-Inga


Sammanfattande bedömning: Det totala antalet personlig ombud i Skåne uppgår
vid årsskiftet 2008/09 till 43. Dessa ger samtidigt stöd till ca 645 personer
med allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder.
Antalet personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder som har behov
av stöd från personliga ombud och som samtidigt accepterar sådant stöd har bedömts
uppgå till 1 400.
Inte mindre än ca 755 personer saknar således sådant stöd.


I tio av Skånes 33 kommuner saknas det fortfarande möjligheter
för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade
att få stöd av personliga ombud.


Behovet av personliga ombud i Skåne har bedömts uppgå till minst 90. Det
skulle således behöva tillkomma minst 47 personliga ombud för att tillgodose
de allvarligt psykiskt sjukas/funktionshindrades behov. Tar man hänsyn
till behovet av personligt stöd hos dem som vistas på s k HVB-hem blir behovet
avsevärt större. Detta stöd är också nödvändigt för att den samhällsintegration
av människor med allvarliga psykiska sjukdomar/ funktionshinder
som Riksdagen beslöt år 1994 skall komma till stånd i Skåne.
För att personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder (Schizofreni
eller liknande psykoser) skall kunna leva i samhället krävs bl. a stöd
från personliga ombud.


Ca 755 personer inom Skåne med behov av sådant stöd saknar
detta och det innebär allvarliga konsekvenser i vardagen för dessa
personer som t ex svårigheter att få vård - både somatisk och
psykiatrisk - vräkningar och hemlöshet, mer eller mindre ofrivillig
vistelse på olika institutioner, ökad risk för återinsjuknande,
ökad risk för förtidig död etc. och många gånger orimlig belastning
för deras anhöriga.


Lund 111001 Harald Wilhelmsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel 046-146242 o 0708-146242

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or