Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Patientinformation vid Skånes lasarett.


Patientinformationscentralerna vid sjukhusen i Skåne har en ganska vid utåtriktad verksamhet av stort intresse för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade, deras anhöriga och andra intresserade personer.

De är öppna för kontakter via personliga besök, telefon, internet.
Utnyttjandet av patientinformationscentralerna är kostnadsfritt.

1 De anordnar temadagar rörande olika patientgrupper eller sjukdomar. Temadagarna är öppna för allmänheten och kostnadsfria.

2 De har en hel del egen litteratur i form av tidskrifter, broschyrer, böcker och filmer som man kan läsa och låna.

3 De förmedlar lån av böcker m m från andra bibliotek inom och utom landet.

4 De hjälper till att söka kring olika frågor och litteratur på internet.

5 Du kan även få hjälp med att läsa om hur någon annan upplevt sin sjukdom och/eller sina kontakter med sjukvården. Det finns ett urval biografier, romaner och filmer att välja bland.

Infotekets personal har tystnadsplikt. Det betyder att alla uppgifter som rör dig som person t ex din sjukdom, behandling, etc. skyddas av sekretess.

Patientforum i Malmö samarbetar med de Internationella hälsokommunikatörerna som informerar om hälsa på olika språk som t ex albanska, persiska, bosniska, polska och arabiska.

Idag finns följande patientinformationscentra i Skåne:

PatientForum, Malmö

Öppet: måndag – torsdag 10.00–12.00, 1300-1500 fredag 10.00–12.00
Telefon: 040–33 80 30
Internet adress: www.skane.se/sus/patientforum

Informateket, Kristianstad

Öppet: måndag – torsdag 09.30–12.15, 12.45-15.00 fredag 09.30–12.00
Telefon: 044–309 27 37
Internet adress: www.skane.se/templates/Page.aspx?id=6776

Patientutbildningscentrum (PUC), Helsingborg

Öppet: måndag – torsdag 10.00-16.00, fredag 10.00–14.00
Telefon: 042–406 25 90
Internet adress: www.helsingborgslasarett.se/puc
Telefon 046-174810

PIL, Patientforum i Lund

Sjukhusbiblioteket

Öppet: måndag – fredag 10.00-–16.00
Telefon: 046–17 17 25
Internetadress: www.skane.se/sus/patientforum

St Lars bibliotek i Lund

öppet måndag, onsdag, och fredag 11.00-12.00, 12.30-15.00

Telefon 046-174810

Internetadress:www.skane.se/templates/page.aspx?id=123103

Lasarettsbiblioteket, Trelleborg

Öppet: måndag – torsdag 10.00–11.30, 12.00-16.00, fredag 10.00–13.00
Lunchstängt: måndag – torsdag 11.30–12.00
Telefon: 0410–552 68
Internet adress: http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=87420

Sjukhusbiblioteket, Ängelholm

Öppet: måndag och torsdag 10.00-13.00, 13.45-16.00 Fredag jämna veckor 10-00-12.00, 12.30-14.00

Telefon: 0431–815 88
Internet adress: www.skane.se/templates/Page.aspx?id=26188
----------------
 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or