Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

NV Skåne

 

Verksamhetsplan för år 2017 - 2020.

 

Medlemsvärvning  

 • Fortsatt aktiv medlemsvärvning i samverkan med psykiatrin, den kommunala socialpsykiatrin och kommunernas anhörigkonsulenter.

Kamratstödjande verksamheter:

 • Jourtelefon dygnet runtför föreningsmedlemmar och allmänhet. Kontaktställen i Landskrona, Helsingborg och Höganäs.

 • Vår föreningstelefon avser vi att även i framtiden vid obemannat kontor och på helger och kvällar ha vidarekopplad till antingen sekreterare eller ordförande.

 • Stödsamtal i gruppför medlemmar som har behov av att tillsammans med andra med liknande erfarenheter bearbeta sin akuta livssituation som anhörig eller med egen erfarenhet av psykisk sjukdom i en mindre samtalsgrupp en till två gånger i månaden eller vid behov. Enskilda stödsamtal efter överenskommelse eller per telefon

Anhörigutbildning:

 • För närstående och anhöriga i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Psykiatrin och Socialtjänsten.

 • Anhörig/brukarstöd: Aktivt medla och söka lösningar i konflikter mellan patienter/anhöriga och psykiatrin/socialtjänsten.

Intern information och utbildning:

 • Medlemsmöten med föredrag och aktuell information om utvecklingsarbete inom såväl psykiatrin som kommunala verksamheter och medicinsk forskning.

 • Samarrangemang mellan Schizofreniföreningen i NV Skåne och andra anhörig och brukarföreningar på lokal och distriktsnivå.

 • I samverkan med psykiatrins anhörigutbildningar deltar vi med information om Schizofreniföreningen och om våra erfarenheter av att leva nära en psykotisk anhörig, men också om våra erfarenheter av återhämtning.

Extern information:

 • Till skolledningarom vikten av att tidigt upptäcka elever med tecken på begynnande kris eller dolt psykiskt funktionshinder.

 • Yrkesinriktad Information: Föreläsningar med speciell inriktning till Högskolor, Universitet och vårdskolor på temat "Att vara anhörig - Drabbad".  Föreläsningarna belyser familjens kris ur olika perspektiv men redogör även för möjligheter till återhämtning.                                                                   

Förändrad samhällssyn:

 • Information om vår och våra anhörigas situation till politiker, kommunala och regionala beslutsfattare samt massmedia.                                  

 • Lokal TV-sändningar. Informationsruta om ”Schizofreniföreningen i NV. Skåne” med uppgift om adress, telefonnummer och Webbadress där vi informerar allmänheten om vår verksamhet och hur man når oss även om man önskar vara anonym.

 • Hemsida med information om aktuella kurser, utbildningar och medlemsmöten i nordvästra Skåne. Här kan man även hämta information om vad som händer på Riksplanet, i vår distriktsorganisation och i Skånes övriga 4 lokalföreningar. För att intresserade lätt skall kunna kontakta oss finns uppgifter på styrelsens sammansättning med telefon och e-post- adress. Även länkar till sidor som är intressanta för vår målgrupp

Handikappolitiskt samverkan:

 • Samverka med DHR och HSO för att på den handikappolitiska arenan lyfta frågor om hur psykiska funktionshinder kan få större acceptans för det handikapp som det innebär för den enskilde. Medverka i de kommunalahandikappråden i Höganäs och Landskrona där vi sedan tidigare representerar målgruppen personer med psykiska funktionshinder.

 • Medverkan i samverkansgrupper inom psykiatrin startade avMiltonprojeket i Helsingborg.  Genom vår fortsatta medverkan vill vi synliggöra ett anhörig- och brukarperspektiv för att på så sätt kunna påverka beslutsprocesser inom såväl socialtjänst som psykiatri.

Diverse uppgifter:             

Verka för att återinrätta IPS ”Individual placement and support” i Helsingborg. (arbetsnamn ”Jobb på sikt)

Medverka aktivt i såväl Regionalt som Lokalt Samråd

Fördjupade samarbetsformer mellan Schizofreniföreningen och RSMH m.fl.

Stödja en vidareutveckling av "Personligt Ombudsverksamheten" genom informationsinsatser i hela nordvästra delen av Skåne.

Aktivt deltagande i Brukarrådet i Helsingborg och Landskrona.

Delta i utbildningar och informationsprogram som anordnas av psykiatrin och kommuner runt om i Skåne.

Genom medlemskap i CEPI följa aktuell forskning inom socialpsykiatrin

Delta i konferenser och seminarium som anordnas av olika aktörer inom psykiatrin.

Bevaka utvecklingen av arbetet med de nya riktlinjerna för socialpsykiatriska insatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underkategorier