Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nationella riktlinjer – lägesbeskrivning 2016 – antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd redovisar en uppföljning av antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Hämta rapporten för att läsa den här.

I lägesbeskrivningen redovisas också en uppföljning av dödlighet bland personer med schizofreni samt resultat när det gäller vård och behandling vid samtidig hjärtinfarkt.

Uppföljningen har utgått från rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för området från 2014.

Sammantaget tyder resultaten på generellt stabila trender över tid när det gäller antipsykotisk läkemedelsbehandling innan införandet av nationella riktlinjer. För vissa rekommenderade behandlingar finns relativt stora geografiska skillnader. Personer med schizofreni har betydande överdödlighet och sämre tillgång till vissa vårdåtgärder vid hjärtinfarkt än övrig befolkning. Inom gruppen schizofrenipatienter är ojämlikheten störst för personer med ekonomiskt bistånd och i viss mån för lågutbildade vad gäller behandling och resultat.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or