Skriv ut
Överordnad kategori: Verksamheten i Skåne

MOTION TILL SCHIZOFRENIFÖRBUNDETS KONGRESS

 

Vision inför framtiden

 

Förslag till kongressbeslut

 

Kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att till ordförandemötet 2012 framlägga förslag till vision inför framtiden för personer med schizofreni och liknande psykoser och deras anhöriga så att en sådan vision kan antas av förbundets kongress 2013. Visionen bör gälla utvecklingen fram till ca 2020.

 

Motivering


Förbundets arbete styrs av stadgar, policyprogram och verksamhetsplaner. Stadgarna anger översiktligt förbundets ändamål (§1). Policyprogrammets policy utifrån FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet fastslår förbundets ståndpunkt i olika frågor. Policyprogrammets riktlinjer pekar på åtgärder och metoder att uppnå delaktighet och jämlikhet. Policyprogrammet i sin helhet är ett instrument att testa såväl det långsiktiga som det dagliga arbetet mot: är beslutet/åtgärden i överensstämmelse med policyprogrammet? Stadgarna och policyprogrammet saknar båda en tidsaspekt. Verksamhetsplanerna anger vad förbundet ska arbeta med alt. uppnå inom en mycket begränsad period, 1-2 år. Visionens uppgift är att ge konkreta mål för en längre tidsperiod genom att måla upp den situation som förbundet strävar efter att dess arbete ska ha lett fram till vid en viss tidpunkt. Visionen är inte en utopisk dröm. Den är en inspirerande framtidssyn som är möjlig att förverkliga.

 

Förbundet kan i sitt arbete med en vision för tiden fram till 2020 lämpligen utgå från bifogade utkast av Harald Wilhelmsson, daterat 101018, samt förbundsordförande Rakel Lundgrens redogörelse för sin vision för situationen 2020 på konferens 110412 anordnad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Studieförbundets Vuxenskolan, Skåneregionen.

 

 

 Harald WilhelmssonAnna-Brita Lövgren
 Ordf. Schizofreniföreningen i SkåneSekr. Schizofreniföreningen i Skåne

 

 

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Skapad den 16 februari 2011
Senast uppdaterad 28 Maj 2013
Träffar: 2251

Kommentarer: (0)

Cancel or