Skriv ut
Överordnad kategori: Verksamheten i Skåne

Arbete är en betydelsefull del i människors liv när det gäller möjlighet till
försörjning, social gemenskap, personlig utveckling och självkänsla och för att
motverka känsla av utanförskap.


Personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder har samma rätt till ett arbete
som övriga medborgare.
Den ekonomiska situationen för ovanstående personer är också mycket sämre än för
andra handikappgrupper och i synnerhet i jämförelse med befolkningen som helhet.


Den ekonomiska situationen för personer med allvarlig psykisk
sjukdom/funktionshinder har genomgått en stadig försämring sedan Riksdagen
19940602 beslöt rörande psykiatrireformen. Vi menar att personer ur vår
intressegrupp ska ha en ekonomisk grundtrygghet och rätt till olika stödinsatser och
ersättningar och inte diskrimineras i jämförelse med andra.
Men varken den öppna arbetsmarknaden, de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna eller
de kommunala åtgärderna med sysselsättning i arbetsplatsliknande förhållanden är
anpassade till personer med psykiska funktionshinder.


Det finns dock kommuner som har inrättat sysselsättningsenheter med verksamheter
som har en arbetsliknande karaktär som kan sägas vara en förberedelse inför arbete
på öppna marknaden. Denna typ av åtgärder blir viktigare nu när det blir möjligt att
arbeta utan att bidragen från försäkringskassan påverkas.
Innehållet i sådana verksamheter kan vara olika utformade men vanligt är att det
förekommer t ex catering, olika former av hantverk såsom sömnad, tavelinramning
odling av grönsaker och blommor för försäljning t ex.
Beställningar och försäljning av varor som tillverkas och mat som lagas genererar
intäkter till verksamheterna av varierande storlek.


Idag är läget följande;
- Psykiskt sjuka/funktionshindrade som deltar i sådana verksamheter får i många
kommuner ingen ersättning för sitt arbete. De måste även betala fullt pris för att äta
av den mat de lagar samtidigt som de måste betala för transport från bostad till arbetet
och tillbaka.


Det finns föräldrar som berättar att deras vuxna barn inte har råd att åka buss till sitt
” Arbetscentrum” där vederbörande är en uppskattad och hårt arbetande person i den
catering som drivs där. Dagliga utgifter för både bussresa och matportion (48:-
kronor) är för många psykiskt sjuka/funktionshindrade en alltför stor utgift. Många
lever på 275:-/500:- per vecka när god man eller förvaltare har tagit pengar till olika
utgifter.
Dessa belopp skall täcka kostnader för mat, kläder, rengöringsmedel,
smink/toalettartiklar, nöjen, busskort, telefonkort m m.


Riksnormen för socialbidrag (SOS) upptar (2008) ett belopp för ensamstående om 3
550 kronor/månad för motsvarande kostnader och Kronofogden har en norm om 4
374 kronor/månad som lägsta belopp för en individ för motsvarande utgifter.
Många föräldrar som kanske är till åren komna och inte själv har så gott ställt måste
ändå bistå med pengar till vuxna döttrar eller söner med ovanstående problematik.


Vi tror att en ersättning för arbetet skulle vara en morot som skulle verka
motivationshöjande och stärka självkänslan hos vår intressegrupp och öka
möjligheterna att ta sig ut på arbetsmarknaden.
Samtidigt skulle detta innebära att utfört arbete skulle värdesättas och avlönas liksom
i samhället i övrigt.


Vi vill även peka på att den stora bristen på möjligheter till sysselsättning och träning
under arbetsliknande former för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och
det faktum att LSS i sin nuvarande utformning utestänger de allra flesta allvarligt
psykiskt sjuka/funktionshindrade kan vara diskriminerande och strida mot
- FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med
funktionshinder.
-Den 3 maj 2008 trädde FN:s nya "Convention on the
Rights of Persons with Disabilities" (CRPD) i kraft.
-Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan
för handikappolitiken Prop. 1999/2000:79

Vi föreslår

Att schizofreniförbundet aktivt arbetar för att personer med allvarlig psykisk
sjukdom/funktionshinder inte skall behöva leva på lägre belopp än
Socialstyrelsens socialbidragsnorm alternativt Kronofogdens norm.
Att Schizofreniförbundet aktivt verkar för att personer med allvarlig psykisk
sjukdom/funktionshinder jämställs med andra när det gäller både möjligheter
(tillgång till) och villkor för att delta i arbetsliknande sysselsättningar inom
kommunerna.
Att schizofreniförbundet aktivt arbetar för de personer som deltar i kommunala
arbetsliknande sysselsättningar tillförsäkras en skälig ersättning för sitt arbete.


Lund 090215
Ella Jacobsson
Harald Wilhelmsson

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Skapad den 22 februari 2009
Senast uppdaterad 28 Maj 2013
Träffar: 2392

Kommentarer: (0)

Cancel or