Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Motioner till förbundskongressen

MOTION TILL SCHIZOFRENIFÖRBUNDETS KONGRESS

 

Vision inför framtiden

 

Förslag till kongressbeslut

 

Kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att till ordförandemötet 2012 framlägga förslag till vision inför framtiden för personer med schizofreni och liknande psykoser och deras anhöriga så att en sådan vision kan antas av förbundets kongress 2013. Visionen bör gälla utvecklingen fram till ca 2020.

 

Motivering

Vision för utvecklingen mot 2020 för personer som drabbas av schizofreni och likande psykoser och deras anhöriga.

 

1 Personer som drabbats a schizofreni och likande psykoser.

1 Personer som drabbats av Schizofreni och likande psykoser har nu integrerats i samhället och lever i trygghet genom den lag om vård och stöd till allvarligt psykiskt sjuka som ger dem ett tydligt stöd både vad gäller personliga rättigheter, vård, social omsorg, rehabilitering och personlig trygghet.

2 Personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser har nu tillgång till medicinsk vård (somatisk och psykiatrisk), psykologiska behandling, socialt stöd, tandvård och stöd för återhämtning och rehabilitering som de behöver för att kunna leva sina liv i samhället på lika villkor.

3 Den successivt ökande dödligheten från senare delen av 1990-talet och vidare bland de svårast psykiskt sjuka har stannat av och ersatts av en utveckling som innebär en successiv minskning av dödligheten. Dödligheten är dock fortfarande högra än för befolkningen i övrigt.

4 Den ökande hemlösheten under 1990-talet och under 2000-talet har brutits och ersatts av en utveckling mot allt mindre antal hemlösa som lever sina liv på härbärgen, hotell, vandrarhem, husvagnsparkeringar, ambulerande övernattningar hos kompisar, uteliggare etc.

5 Den successivt ökande fattigdomen under 1990-talet och 2000-talet har under senare år stabiliserats på en mycket låg nivå. En politisk diskussion pågår om det moraliskt försvarbara i att personer som drabbats av schizofreni och likande psykoser i tjugoårsåldern skall leva hela sina återstående liv i yttersta fattigdom.

6 De anhöriga bidrar fortfarande regelbundet till sina vuxna barns liv genom ekonomiska bidrag. De som inte har anhöriga med ekonomiska möjligheter att stödja dem lever fortfarande i yttersta fattigdom.

7 Alla som drabbats av schizofreni och likande psykoser har nu ett stöd från fristående personliga ombud som bidrar till att stabilisera och förbättra deras liv och att skydda dem från att utnyttjas av andra. Särskilda ombud för dem som vistas på sk HVB-hem har tillkommit och utgör nu ett obligatoriskt fristående stöd för alla dessa personer.


Motion till förbundskongressen i maj år 2009.

 

1 Bakgrund

Schizofreniförbundet har sedan det bildades för 20 år sedan varit ett förbund
som varit inställt på att åstadkomma resultat genom samarbete och samverkan
med berörda som myndigheter och vårdansvariga på olika nivåer,
läkemedelsindustrin, andra brukar- och anhörigorganisationer m fl.
Ett stort genombrott för förbundets synpunkter kom i samband med
psykiatrireformen


Arbete är en betydelsefull del i människors liv när det gäller möjlighet till
försörjning, social gemenskap, personlig utveckling och självkänsla och för att
motverka känsla av utanförskap.