Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Intresseföreningen för Schizofreni och liknande psykossjukdomar

IFS i Malmö är en av sju ideellt arbetande lokal föreningar i Skåne och är ansluten till Schizofreniförbundet. Föreningen vänder sig till personer som drabbas av schizofreni och andra psykosjukdomar samt till deras närstående och anhöriga. 

Vad gör IFS i Malmö?  
Föreningen fungerar som mötesplats för själv erfarna och deras familjer. Att träffa andra som haft liknande, ofta svåra upplevelser, kan vara ett viktigt stöd. Vi har också en viktig uppgift att fungera
som påtryckargrupp och inbjuds att medverka
i möten med ansvariga myndigheter.

Medlemskap. Medlem i föreningen kan vara både de som har insjuknat, deras anhöriga och de som vill stödja föreningens verksamhet. Du får möjlighet att delta i föreningens medlems möten, föredrag, konferenser, utbildningar etc.
Man blir medlem genom att höra av sig till föreningen samt att betala medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgift är 120:-kr/år  Plusgiro: 495 89 70 -8


Medlemsmöten.  Vi har 4 medlems möten under hösten samt 4 möten under våren. Vi välkomnar   medlemmars synpunkter / förslag till våra möten och verksamheter.

Juridiskt stöd. Schizofreniförbundets kansli i Stockholm har tillgång till jurist för handläggning av enskilda ärenden samt Schizofreniförening i Skåne kan bistå med kostnadsfritt juridiskt stöd för medlemmar
i föreningarna och deras drabbade anhöriga.


Tidning. Information från riksförbund erhålls genom förbundets medlems tidning (som utkommer med 
 4 nummer  per år).

Våra målsättningar: 

Att de som drabbats skall mötas med samma respekt för sin integritet och sitt människovärde som andra
i samhället. 
Att stödja de som drabbas och deras anhöriga i olika situationer.  
Att
verka för ökad kunskap om schizofreni och andra psykossjukdomar samt de handikapp och funktionshinder dessa sjukdomar för med sig.
Att verka för en högkvalitativ vård och rehabilitering med stöd och hjälp utifrån individens behov och förutsättningar, så att de drabbade kan bygga upp ett meningsfullt liv ute i samhället.

 

 
 

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or