Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Föreningen har prioriterat arbete med följande intressepoliitiska frågor:

1 Bostäder

Bostadsfrågan för psykiskt funktionshindrade i Lund, Staffanstorp, Burlöv, Lomma, Eslöv. Höör, Hörby och Kävlinge kommuner och då särskilt dem som kräver  särskilda boenden med psykistrisk kompetens närvarande.

2 Personligt stöd genom personliga ombud.

Idag har kommunerna inom mellersta Skåne totalt 7,5 personliga ombud anställda.  Behovet har bedömts uppgå till i vart fall 16. Underskottet är störst i Lund där det skulle behövas ytterligare sex personliga omubd.


3 Arbete, studier och sysselsättning.

Det är viktigt att bryta sysslolösheten genom sysselsättning, studier eller arbete för de psykiskt sjuka/funktionshindrade. Verksamheterna skall utformas så att de passar den enskildes förutsättningar och intressen..

4 Förändring av vården för ny- och återinsjuknade.

Psykiatrin skall så tidigt som möjligt (Helst inom 24 timmar efter att man fått kunskap om att en person har insjuknat) möta alla ny- och återinsjuknade i  psykossjukdom och deras anhöriga i  hemmet med tillämpning av ett krissynsätt och ett familjeorienterat arbetssätt där man undviker intagning i akut psykiatrisk vård och tillämpar en försiktig medicinering. Kontinuitet i vården från 16 år och uppåt.

5 De psykiskt funktionshindrades fysiska hälsa.

De psykiskt funktionshindrades fysiska hälsa behöver uppmärksammas mer av psykiatri och socialtjänst. Nuvarande sjuklighet och överdödlighet kan inte accepteras.

För att kunna bekämpa sjuklighet och överdödlighet inom gruppen allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade krävs bl a årliga hälsokontroller av alla. 

De psykiskt funktionshindrade har stort behov av motion, kulturella aktiviteter och andra fritidsaktiviteter. Som ex kan nämnas att kommuner som gett de psykiskt funktionshindra gratis tillträde till lokaler för styrketräning har detta fått mycket god effekt för de deltagande som t ex kraftig viktminskning, bildandet av sluta röka grupper och verkat allmänt aktiverande.

6 De allvaligt psykiskt sjuka/funktionshindrade skall mötas av personal inom psykiatrin och socialtjänsten som arbetar för rehabilitering av individen och stödjer individens återhämtning.

Tidigare dominerande  omhändertagandekultur isolerar individen, verkar passiviserande och hindrar rehabilitering och återhämtning. Den blir dessutom dyrare för både Region Skåne och Skånes kommuner.

 --------------------

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or