Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Schizofreniföreningarna i Skåne driver tillsammans med RSMH föreningarna i Skåne verksamheten inom PO-Skåne ideell förening. Vid årsskiftet 2014/2015 hade PO-Skåne 16 anställa och gav kontinuerligt stöd till ca 255 personer med allvarlig psykiskt sjukdom/funktionshinder inom följande tio kommuner: Ystad, Lund, Helsingborg, Ängelholm, Hässleholm, Eslöv, Osby, Östra Göinge, Lomma och Staffanstorp.
Stödet har stor betydelse för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades möjligheter att leva i samhället och för deras livssituation och möjligheter att återhämta sig och uppleva ökad kontroll av sina liv och inflytande över den service, stöd, vård och rehabilitering som de behöver och har rätt till.
Hemsida www.po-skane.org


Föreningen medverkar även tillsammans med RSMH, psykiatrin, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i ledningsgrupper för PO-verksamhet i de kommuner inom mellersta Skåne som driver verksamheten i egen regi nämligen Höör, Hörby,  Burlöv och Kävlinge.

Även för de anhöriga innebär det många gånger en dramatisk förändring när deras barn får stöd av personliga ombud. Stöd av personliga ombud till de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade är f n den mest effektiva avlastning för de anhöriga som vi känner till.

Inom närområdet finns för närvarande följande behov av personliga ombud och tillgängliga ombud:

Lund                                3                  8,5

Staffanstorp                  0,5                 1,5

Burlöv                             1                  1

Lomma                           0,5                1

Kävlinge                         1                   2

Det finns alltså 6 personliga ombud men behovet har bedömts till 14. Det betyder att det finns ca 115 allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade som inte får det stöd av personliga ombud som de behöver för att klara sina liv. 

Totalt antal personliga ombud 43,5 inom hela Skåne år 2010.

Behovet av personliga ombud i Skåne har bedömts uppgå till minst 90.  Det skulle således behöva tillkomma minst 47 personliga ombud för att tillgodose de allvarligt psykiskt sjukas/funktionshindrades behov. Detta stöd är också nödvändigt för att den samhällsintegration av människor med allvarliga psykiska sjukdomar/funktionshinder som Riksdagen beslöt år 1994 skall komma till stånd i Skåne.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or