Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Verksamhet

 

 

Den 8:e april kl 18.00 är det dags!

Teatergruppen Säg Det - Sen Gör Det kommer till Annegården och uppför sin föreställning Trassel som handlar om psykisk ohälsa. Inträdet är gratis så tveka inte att komma.

Läs mer här om föreställningen

http://ifplundevent.keycommitment.se/

 

 

IFS Skåne har sitt årsmöte  27 mars kl 17.00 på Annegården

 

PO Skåne har årsmöte 23 april kl 18.00 på Petersgården

 

 

IFP hade årsmöte 5 feb kl 18.00 på Annegården

 

 

Den 15 november kl 18.00 på Annegården var Lunds fontänhus hos oss och berättade om sin verksamhet.

 

Årets Run For Mental Health gick av stapeln den 7 oktober.                        

 

Den 12 oktober under Skåneveckan för psykisk hälsa var IFP på plats på Baravägen 1 i Lund kl 10.00 - 16.00 med bokbord.

 

Anhörighelg den 2-4 november på Stiftsgården Åkersberg.IFS Skåne var arrangör

Ladda ner programmet här

 

 

 

 

 

 

HSO Lund arrangerade den 16 augusti politiker debatt på Annegården.

 

Höstutflykt den 25 augusti.Vi åkte till Kultur och konstparken vid Wanås slott i Knislinge.

 

Medlemsmöte den 8 maj hade vi Socialnämndens presidium hos oss för att ventilera frågor kring psykisk ohälsa.

 

Vårutflykt.Den 26 maj åkte vi till Kullaberg

 

 

Årsmötet för IFS Skåne genomfördes den 27 mars på Annegården

Årsmötet för år 2018 genomfördes den 7 februari kl 18.00 på Annegården


 

Träning på gym.Motion är viktigt.För själverfarna medlemmar sponsrar IFP din träning på gym med 600kr/år  och person.

Intresserad ?Kontakta Bengt Jacobsson på tel 0702 470064 eller maila föreningen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Är Du anhörig till någon med psykisk ohälsa och bor i Staffanstorps Kommun?Som anhörig drar man ett tungt lass och kummunen vill kunna hjälpa Dig med bla samtalsgrupper där Du träffar andra i samma situation , enskilda samtal eller studiecirklar.Verksamheten är i uppbyggdnadsfasen och kommunen vill därför väldigt gärna ha kontakt med Dig som anhörig.

.För mer information kontakta Taina Ahola som är ansvarig på kommunen.Telnr 046-251537 eller epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. kan också kontakta Pia Williams på tel 046-251223.

 

Tomelilla ,Simrishamn , Skurup ,Sjöbo och Ystad kommuner har redan anhörigstöd till någon med psykisk ohälsa.Utnyttja denna möjlighet till stöd.Kontaktinfo är:

 

Ystad tel 0411-577130 eller epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sjöbo tel 0416-27349 eller epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skurup tel 0411-536189 eller epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Simrishamn tel 0414-819165 eller epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tomelilla tel 0417-18265 eller epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


Från och med i år så är det nya rutiner för betalning av medlemsavgiften.Inbetalningskort skickas numera ut från Stockholm.Vi ber er använda dessa nya avier och inte betala till IFP:s bankgiro som tidigare eftersom det trasslar till det.Vi hoppas på förståelse för detta.

 

 

Tandvårdsstöd utgår för psykiskt funktionshindrade.Många missar att detta stöd finns.Läs mer här http://vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/patientinformation/tandvardsstod-for-en-battre-munhalsa-for-psykiskt-funktionshindrade---broschyr/.

 

Torsdagen den 23 november kl 18..00 var överförmyndarenheten i Lund hoss oss

 

Torsdagen den 14 september var det föreläsning av psykiater Jonas Eberhard om aktuellt forskningsläge

 

Lördag den 26 augusti var det höstutflykt till Falsterbo.

 

Onsdagen den 3 maj  anordnade IFS skåne öppet möte angående stöd till anhöriga/närstående till psykiskt sjuka.

Detta möte ställdes in.

   

Lördag den 20 maj.Vi åkte till Kåseberga och Ale stenar.

 

Medlemsmötet den 25 april genomfördes i Tomelilla. Per Torell berättade från Kongressen i Göteborg samt om personliga intryck från tiden som förbundsordförande.

 

 

Extra medlemsmöte den 23 mars kl 18.00 genomfördes på Annegården.Förbundet har skickat ut förslag till nya stadgar som vi då diskuterade

 

Årsmötet genomfördes den 16 februari kl 18.00 på Annegården

 

Torsdag 26 januari 2017 kl 18.00 visades filmen Flickan , mamman och Demonerna på Annegården

 

 

 

 

 

Du kontaktar oss genom telefon ,  mail eller brev. Se nedan.

Telefonsvararen avlyssnas regelbundet.
Alla styrelsemedlemmar har antingen en drabbad anhörig eller visat särskilt intresse för frågor som är viktiga för de psykiskt sjuka/funktionshindrade eller deras anhöriga.
Därför kan du som medlem i vår förening känna dig trygg när du behöver råd, information eller kanske enbart har behov av någon att tala med.

Vi finns också på tisdagar mellan kl 14.30 - 17.00 i föreningsrummet i Psykiatrihuset på Baravägen.Föreningsrummet ligger till höger innanför huvudingången mittemot biblioteket.Välkommen att besöka oss där.

Adress till föreningen.

IFS-Lund
Annegården, Skansvägen 5 , 226 49 Lund
Telefon: 046 211 33 67
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrelsemedlemmarna är anhöriga eller personer som visat intresse för frågor som är viktiga för psykiskt funktionshindrade och deras närstående.

STYRELSE 2018

Intresseföreningen för för psykoser,

IFP Lundabygden/Österlen, Annegården, Skansvägen 5, 226 49 Lund 

Organisationsnummer: 84 50 02-0105

Telefon:046 211 33 67             

E-post:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   

www.schizofreniforeningarna.se          

www.schizofreniforbundet.se

 

Ordförande:

Bengt Jacobsson

 

Vice ordförande ,Kassör:

Eva Sellberg-Bäckström

 

Sekreterare:

Stig Eidefors

 

Ordinarie:

Per Torell

 

Ersättare:
Kristoffer Järbel

Harald Wilhelmsson

 

                                                        

 

Föreningen har prioriterat arbete med följande intressepoliitiska frågor:

1 Bostäder

Bostadsfrågan för psykiskt funktionshindrade i Lund, Staffanstorp, Burlöv, Lomma, Eslöv. Höör, Hörby och Kävlinge kommuner och då särskilt dem som kräver  särskilda boenden med psykistrisk kompetens närvarande.

2 Personligt stöd genom personliga ombud.

Idag har kommunerna inom mellersta Skåne totalt 7,5 personliga ombud anställda.  Behovet har bedömts uppgå till i vart fall 16. Underskottet är störst i Lund där det skulle behövas ytterligare sex personliga omubd.


3 Arbete, studier och sysselsättning.

Det är viktigt att bryta sysslolösheten genom sysselsättning, studier eller arbete för de psykiskt sjuka/funktionshindrade. Verksamheterna skall utformas så att de passar den enskildes förutsättningar och intressen..

4 Förändring av vården för ny- och återinsjuknade.

Psykiatrin skall så tidigt som möjligt (Helst inom 24 timmar efter att man fått kunskap om att en person har insjuknat) möta alla ny- och återinsjuknade i  psykossjukdom och deras anhöriga i  hemmet med tillämpning av ett krissynsätt och ett familjeorienterat arbetssätt där man undviker intagning i akut psykiatrisk vård och tillämpar en försiktig medicinering. Kontinuitet i vården från 16 år och uppåt.

5 De psykiskt funktionshindrades fysiska hälsa.

De psykiskt funktionshindrades fysiska hälsa behöver uppmärksammas mer av psykiatri och socialtjänst. Nuvarande sjuklighet och överdödlighet kan inte accepteras.

För att kunna bekämpa sjuklighet och överdödlighet inom gruppen allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade krävs bl a årliga hälsokontroller av alla. 

De psykiskt funktionshindrade har stort behov av motion, kulturella aktiviteter och andra fritidsaktiviteter. Som ex kan nämnas att kommuner som gett de psykiskt funktionshindra gratis tillträde till lokaler för styrketräning har detta fått mycket god effekt för de deltagande som t ex kraftig viktminskning, bildandet av sluta röka grupper och verkat allmänt aktiverande.

6 De allvaligt psykiskt sjuka/funktionshindrade skall mötas av personal inom psykiatrin och socialtjänsten som arbetar för rehabilitering av individen och stödjer individens återhämtning.

Tidigare dominerande  omhändertagandekultur isolerar individen, verkar passiviserande och hindrar rehabilitering och återhämtning. Den blir dessutom dyrare för både Region Skåne och Skånes kommuner.

 --------------------

Föreningen bedriver intressepolitiskt arbete främst i följande former:

1 Kontakter med politiker i olika politiska partier.

2 Delta i olika brukarråd där sådana finns.
 
3 Regelbunden kontakt med Arbetsutskottet i Lunds Socialnämnd.

4 Delta i olika projekt som syftar till förbättrade förhållande för personer med psykossjukdomar och deras anhöriga.

5 Opinionsbildning genom dels deltagande i den offentliga debatten, dels att tillsammans med övriga föreningar i Skåne driva en hemsida och dels genom att tillsammans med Schizofreniföreningen i Skåne arrangera större konferenser.

6 I skrivelser och uppvaktningar för chefer och politiker  verka för föreningens intressen.

7 "Husesyn rörande den psykiatriska vården i kommunerna”. 

Föreningen kommer unde 2008 att genomföra kommunbesök för granskning av situationen för de alvarligt psyskiskt sjuka/funktionshindrade i kommunerna.