Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skrivelser till Lunds kommun

Intresseföreningen för schizofreni i Lund

 

 

Till Lunds kommun

Socialnämnden

Lund

 

Angående Lunds kommuns utredning rörande hemlösa i kommunen.

Intresseföreningen för Schizofreni i Lund har via tidningsuppgifter fått kunskap om att Lunds kommun utreder hemlösheten i kommunen. Vi vill i samband härmed framhålla att personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder utgör en stor och ökande andel av alla hemlösa i de inventeringar som Socialstyrelsen gjort sedan början av 1990-talet.

Vi har erfarenheten att de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade, som inte själva är så synliga i samhället och som har stora svårigheter att tala i egen sak, gärna förbises i utredningar som rör hemlöshet och bostadsbehov.

Det kan gälla definitionen av hemlöshet och det kan gälla genomförandet av den praktiska inventeringen.

För att försäkra oss om att Lunds kommun beaktar situationen för alla dessa undergrupper bland de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade vill vi gärna sammanträffa med utredningen för att direkt kunna påtala situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade som är hemlösa.

För Intresseföreningen för Schizofreni i Lund

 

Per Torell

Ordförande

 

Harald Wilhelmsson

Kassör
Utkast till projektbeskrivning för en rehabiliterande verksamhet för allvarligt psykiskt funktionshindrade inom Lomma och Lunds kommuner i form av hunddagis.  

Till
Lunds kommun
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Box 41
22100 Lund


Angående meningsfull sysselsättning, studier och social rehabilitering för personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder inom Lunds kommun.