Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

1 Långvarigt  psykiskt sjuka/funktionshindrade skall ses som fullvärdiga samhällsmedborgare med samma rättigheter,  skyldigheter och möjligheter som alla andra.

2 Riksdagens mål från 1994 om samhällsintegration på lika villkor för personer med långvariga psykiska sjukdomar/funktionshinder skall genomföras inom rimlig tid.

3 De skall få tillgång till goda och ändamålsensliga bostäder efter vars och ens behov och förutsättningar. Flexibilitet bör eftersträvas eftersom hälsotillstånden kan variera över tiden.

4 De skall erbjudas ett individuellt anpassat stöd som gör det möjligt för den enskilde att leva det liv som han/hon önskar.

5 Socialtänsten, psykiatrin, försäkringskassan och arbetsförmedlingen  har ansvar för att individen  får möjlighet till rehabilitering  och återhämtning.

6 De skall erbjudas möjlighet till studier, arbete eller en individuellt anpassad sysselsättning.

7 Vården skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och vara kvalitetssäkrad.

8 Personalen inom psykiatrin och socialtjänsten skall erbjudas kvalificerad fortbildning för att öka sin kompetens i bemötande och attityder mot psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga. Föreningen erbjuder sig att medverka i sådan fortbildning.

9 Verksamheten med personligt stöd genom personliga ombud skall fortsätta att utvecklas genom att illräckligt många ombud anställs i Lund med flera kommuner.

10 De psykiskt sjuka/funktionshindrade skall mötas med respekt och deras integritet skall respekteras.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or