Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Föreningen bedriver intressepolitiskt arbete främst i följande former:

1 Kontakter med politiker i olika politiska partier.

2 Delta i olika brukarråd där sådana finns.
 
3 Regelbunden kontakt med Arbetsutskottet i Lunds Socialnämnd.

4 Delta i olika projekt som syftar till förbättrade förhållande för personer med psykossjukdomar och deras anhöriga.

5 Opinionsbildning genom dels deltagande i den offentliga debatten, dels att tillsammans med övriga föreningar i Skåne driva en hemsida och dels genom att tillsammans med Schizofreniföreningen i Skåne arrangera större konferenser.

6 I skrivelser och uppvaktningar för chefer och politiker  verka för föreningens intressen.

7 "Husesyn rörande den psykiatriska vården i kommunerna”. 

Föreningen kommer unde 2008 att genomföra kommunbesök för granskning av situationen för de alvarligt psyskiskt sjuka/funktionshindrade i kommunerna.

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or