Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har redovisat sin granskning av statens satsningar från 1995 och framåt i flera rapporter.
Rapporterna kan laddas ner från Vårdanalys hemsida.
 
1 Lång väg till patientnytta – en uppföljning av nationella riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system.
3 BILAGA 4 Uppföljning av PRIO:s insatser 2012–2015.
 

Myndigheten har även sammanfattat erfarenheter av tidigare satsningar och rekommenderar staten att i fortsättningen följa följande förslag på vägledande principer:

FÖRSLAG PÅ VÄGLEDANDE PRINCIPER INFÖR EN NY STATLIG SATSNING.

1 Involvera hela samhället i att förbättra den psykiska hälsan.

2 Rikta statens insatser mot sådant som bara staten kan göra eller gör mer effektivt än andra.

3 Fokusera på hur de samlade resurserna kan användas för att uppnå långsiktiga effekter, snarare än på en avgränsad statlig satsning.

4 Skapa en sammanhållen struktur med realistiska mål och insatser.

5 Skapa ett lärande och evidensbaserat arbete. Öka fokus på analys, implementeringsstöd och uppföljning.

6 Öka fokus på delaktighet och inflytande för patienter, brukare och anhöriga.

Harald Wilhelmsson

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or