Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Litteratur

Om du saknar programmet Adobe Reader, som behövs för att öppna pdf-dokument, så kan du kostnadsfritt hämta det här:


1  Socialstyrelsen:


1 Vård och stöd till patienter med schizofreni – en kunskapsöversikt. Kunskapsöversikten har dragits in av Socialstyrelsen.

2 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Hämta denna rapport i pdf-format..

3 Remissupplaga för "Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom". Hämta denna rapport i pdf-format..

4 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Hämta denna rapport i pdf-format..

5 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Hämta denna rapport i Pdf-format..

6 Nationell tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2009–2011.
Personer med psykisk funktionsnedsättning – får de stöd och omsorg utifrån sina behov? Slutrapport 2012. Hämta denna rapport i Pdf-romat..

2 SBU • Statens beredning för medicinsk utvärdering

1. Schizofreni - Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation
En systematisk litteraturöversikt.
November 2012 

Sammanfattning
Full text

 

3 Svenska Psykiatriska Föreningen har givit ut följande kliniska riktlinjer (svenskpsykiatri.se):


1 Förstämningssjukdomar - kliniska riktlinjer för utredning och behandling

2 Nya kliniska riktlinjer för utredning och behandling av Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i december 2009.

3 Självmordsnära patienter- kliniska riktlinjer för utredning och behandling

4 Ångestsyndrom - kliniska riktlinjer för utredning och behandling

5 Tvångsvård - kliniska riktlinjer för utredning och behandling

6 Äldrepsykiatri - kliniska riktlinjer för utredning och behandling

7 Alkoholproblem - kliniska riktlinjer för utredning och behandling

8 Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling

9 Personlighetsstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling.

10 Kliniska riktlinjer - Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter
med allvarlig psykisk sjukdom.

11 Psykiatrisk tvångsvård - Kliniska riktlinjer för vård och behandling, (Dec 2013)

Riktlinjerna kan hämtas som Pdf-fil här.

12 Övriga riktlinjer

-Riktlinjer för Litiumbehandling - Hans Bendz och Mattias Aurell


4 Vårdprogram från Stockholms läns landsting.

1 Ångestsjukdomar 2003

2 Stressrelaterad psykisk ohälsa 2007.

3 Stressrelaterad psykisk ohälsa:Lathund 2007.

4 Alkoholprobelm 2007

5 Depression och bipolär sjukdom 2007.

6 Referensförteckning Depression och bipolär sjukdom 2007.

7 Schizofreni och andra psykossjukdomar 2008.

8 Referensförteckning Schizofreni och andra psykossjukdomar 2008.

Du kan hämta vårdprogrammen som Pdf-filer genom att klicka på respektive program.

5 Övrig litteratur:

1 Att leva med psykiska funktionshinder - livssituation och effektiva vård- och

stödinsatser. David Bunt, Lars Hansson. Studentlitteratur 2005.

2 PM rörande behov av personligt stöd till personer med långvarig och allvarligt psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning genom personliga ombud i Skåne. Hämta detta PM i pdf-format..

3 Ett Gott liv. FoU Skåne  Minirapport 7 

Eva Andersson,  Charlotte Brandin Di Placido,  Bertil Jönsson  Katalin Nagy,  Lennart Nylander,  Catarina Stattin,  Ulrika Walter,  Tommy Björkman.  

4 Kliniske retningslinier för behandling med antipsykotika.  Schizofrenisektorn Odense Universitetshospital.

5 FN:s nya "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (CRPD)  Kan laddas ner från Svenska FN-förbundet www.sfn.se/

6 Regionalt vårdprogram för schizofreni och andra psykossjukdomar. Hämta denna rapport i Pdf-format.

7 Nya riktlinjer för behandling av personer med schizofreni i England.
National Institute for Health and Clinical Excellence publicerar nya uppdaterade riktlinjer för England:
Schizophrenia Core interventions in the treatment and management of schizophrenia in primary and secondary care (update)
Hämta denna rapport i Pdf-format.

8 Tove Nilsson, Juridisk Fakulteten vid Lunds Universitet. ”Tämligen osynliggjorda” - om psykiskt funktionshindrades rättigheter. Examensarbete 30 högskolepoäng.
Hämta denna rapport i Pdf-format.

9 Håkan Hall & Elisabet Hall

Schizofrenia Modern concepts and research findings.

Studetlitteratur ISBN 978-91-44-02980-1

6 Diskussion om föreningarnas uppgifter.

1 Anhörigföreningar, För vem, för vad och varför? (Harepress ISBN 91-973860-4-9)

Se litteraturförteckning

Anna Meeuwisse, Professor.

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or