Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Det finns stora brister i den fysiska hälsan hos dem som drabbats av schizofreni och liknande psykoser. Vi har påtalat detta för ledande politiker inom Region Skåne och ansvariga inom Psykiatri Skåne sedan 2007 utan att få till stånd varken dialog angående problemen eller några effektiva åtgärder. Detta ledde till att vi tillsammans med RSMH lämnade de organiserade kontakterna med ledande politiker som vi haft sedan 2010 inom ramen för s. k. "Fördjupad dialog". Vi har även krävt åtgärder för att förbättra levnadsförhållandena och för att minska den behandlingsrelaterade biverkningseffekten s. k. "metabolt syndrom" som i många fall leder till en alltför tidig död (20-25 år kortare livslängd). 
 
När det gäller Malmö där situationen är särskilt allvarlig har vi föreslagit en utredning som belyser levnadsförhållandena för de allvarligt psykiskt sjuka. Idag saknar Malmö helt enkelt kunskap om dem som drabbats av schizofreni och liknande psykoser; hur många de är, var de bor, hur de lever, vilka behov de har, hur de ser på sin egen situation, varför de drabbas av en alltför tidig död osv. De saknar även kunskap om hur de anhöriga har det, hur de ser på sin situation och vilket stöd de skulle behöva för att klar sin tunga börda.
 
Vårt förslag har hittills inte lett till något resultat.
 
I mars år 2012 presenterade Region Skåne inom ramen för den s. k. "Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne" en rapport som var ett förslag till program för att åtgärda brister i kroppslig hälsa  hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom.
 
Schizofreniföreningen i Skåne ställde sig bakom programmet och lämnade i mars en rad kommentarer (Se kommenarer i marginalen till slutrapport) till det förslag som vi fick för yttrande. Vårt yttrande ledde inte till några förändringar av förslaget till slutrapport. Programmet har sedan behandlats och godkänts av Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd.


I september 2012 märkte vi svåra brister i förutsättningarna för genomförandet av programmet och påtalade detta i brev 120926 ( läs brevet, pdf-fil ) till ansvariga politiker inom Region Skåne (Anders Åkesson, Carl Johan Sonesson och Henrik Fritzon. Bristerna är så allvarliga att vi började tveka om det skulle gå att nå några påtagliga resultat inom ramen för denna valperiod 2010-2014.


Anders Åkesson och och Carl-Johan Sonesson svarade i brev den 27 september.
Bilagt som Pdf-fil.


 

Harald Wilhelmsson
Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or