Skriv ut
Överordnad kategori: Verksamheten i Skåne

Bättre hälsovård för psykiskt sjuka.

En sammanhållen vårdprocess i samverkan med de skånska kommunerna är viktig, skriver debattörerna.

tryckprov.jpg Debattörerna sätter fokus på
psykiskt sjukas kroppsliga hälsa.
SCANPIX Bertil Ericson / SCANPIX
 
DEBATT. Den fysiska hälsan hos personer med allvarlig psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning är sämre än hos andra. Orsakerna härtill är många
och delvis oklara. Klart är emellertid att övergivenhet, ensamhet, sysslolöshet,
isolering, utanförskap och hemlöshet spelar en stor roll. Liksom de enskilda
individernas oförmåga att ta till sig allmänt tillgänglig information och omsätta
denna till ett hälsosamt levnadssätt. Det finns också anledning att förmoda att de
läkemedel som används inom psykiatrin har viss betydelse, då de kan ge
förändringar i ämnesomsättningen.

Inom gruppen psykiskt funktionshindrade finns det en osäkerhet var man skall
söka vid kroppsliga symtom. Det kan ibland vara så att man inte själv reagerar
på sina fysiska symtom. Det behövs en större samverkan mellan psykiatrin och
primärvården kring det kroppsliga omhändertagandet, annars är risken att de
psykiskt funktionshindrade kommer ha en fortsatt sämre kroppslig hälsa. Detta
för att fokus ligger på den psykiska sjukdomen.


Sammantaget ser vi att de psykiskt funktionshindrade har en förkortad
medellivslängd och deras liv inte sällan också präglas av kroppsliga symtom.
I Skåne pågår ett arbete inom ramen för den satsning som görs inom psykiatrin
med syfte att ge de bästa förutsättningar för en god kroppslig hälsa hos de
psykiskt sjuka. Arbetet ska slutrapporteras senast i april. För vår del ser vi dock
att det finns några nyckelområden inom Region Skånes verksamhet för att
hälsan ska bli bättre hos denna grupp.

Återkommande hälsokontroller inom primärvården är ett av fundamenten i
detta. Det kräver en större samverkan mellan psykiatrin och primärvården. Det
kan också krävas en målrelaterad ersättning inom Hälsovalet så primärvården
kallar till kontroll samt en uppmärksamhet inom psykiatrin för området.
En annan insats är att patienten får en bättre kunskap om sin
läkemedelsbehandling, så att man blir medveten om vilka eventuella
biverkningar som finns. Läkemedelsenheten inom Region Skåne har uppdraget
att återkomma i april med ett förslag på hur läkemedelsgenomgångar ska göras
inom psykiatrin. Något som redan görs inom den kroppsliga vården.
Brukarorganisationerna kan vara centrala tillsammans med Region Skåne i att
erbjuda utbildningar kring läkemedel och livsstil.


En sammanhållen vårdprocess i samverkan med de skånska kommunerna är
också viktig för att stärka hälsan. Redan i dag ser vi att arbetet med
gemensamma vårdplaner är bättre än för några år sedan, men det är fortsatt ett
område som måste förbättras. Detta för att undvika sysslolöshet och förbättra
patienternas livssituation.
Vi ser med stor tillförsikt fram emot den rapport som ska ligga till grund för ett
förbättrat arbete kring de psykiskt funktionshindrades kroppsliga hälsa. Ett
område som allt för få landsting uppmärksammar, trots att generaldirektören för
Socialstyrelsen i en artikel 2010 starkt argumenterade för att den kroppsliga
vården av allvarligt psykiskt sjuka måste bli bättre.
Ambitionen är att de över 10 000 personer med allvarlig psykisk sjukdom i
Skåne får en bättre kroppslig hälsa. Vi vet att det inte finns något vaccin.
Ansvaret ligger däremot på flera aktörer som är ansvariga för service, stöd, vård
och rehabilitering. Vi är beredda att göra vår del. Det kommer krävas att vi
tänker nytt och bryter gränser i hela Skåne.
Harald Wilhelmsson
ordförande Schizofreniföreningen i Skåne
Anders Åkesson (MP)
vice ordförande med ansvar för psykiatri i hälso- och sjukvårdsnämnden Region
Skåne
Carl-Johan Sonesson (M)
ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Skapad den 08 januari 2012
Senast uppdaterad 29 september 2013
Träffar: 1296

Kommentarer: (0)

Cancel or