Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pressmeddelande från Schizofreniföreningen i Skåne med anledning av Region Skånes konferens den 16 januari 2014 ”Psykisk ohälsa & för tidig död – en eftermiddag om kroppslig hälsa, stigma & psykisk ohälsa.

Jag vet inte varför Region Skåne anordnar denna konferens. Vi har under hela valperioden krävt att Region Skåne anordnar en konferens som kan entusiasmera och inspirera personal inom Region Skåne (primärvård/psykiatri) och Skånes kommuner att i högre utsträckning uppmärksamma och arbeta med de allvarligt psykiskt sjukas fysiska hälsa och alltför tidiga död. Konferensen har utlovats flera gånger men hela tiden skjutits fram senast från nov 2013.

Själva anordnade vi tillsammans med Scandinavian Network for Community Mental Health (SNCMH), Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) Lund, Schizofreniförbundet Sverige och RSMH-Skåne i samverkan med Psykiatri Skåne en välbesökt konferens den 3-4 juni 2014. Vid denna konferens redovisades det vetenskapliga underlaget för den alltför tidiga döden och en hel rad evidensbaserade förslag till hur man kan komma vidare med att söka minska den. Politiker, ledande tjänstemän inom Psykiatri Skåne och Skånes kommuner var emellertid frånvarande liksom i mycket stor utsträckning även allmänläkare och psykiater inom Region Skåne. Vi gjorde emellertid videoupptagningar från hela konferensen så man har i efterhand kunnat ta del av konferensen på www.schizofreniforeningarna.se

Det finns stora brister i den fysiska hälsan hos dem som drabbats av schizofreni och liknande psykoser. Vi har påtalat detta för ledande politiker inom Region Skåne och ansvariga inom Psykiatri Skåne sedan 2007 utan att få till stånd varken dialog angående problemen eller några effektiva åtgärder. Detta ledde till att vi tillsammans med RSMH lämnade de organiserade kontakterna med ledande politiker som vi haft sedan 2010 inom ramen för s. k. "Fördjupad dialog". Vi har även krävt åtgärder för att förbättra levnadsförhållandena och för att minska den behandlingsrelaterade biverkningseffekten s. k. "metabolt syndrom" som i många fall leder till en alltför tidig död (20-25 år kortare livslängd). 
 
När det gäller Malmö där situationen är särskilt allvarlig har vi föreslagit en utredning som belyser levnadsförhållandena för de allvarligt psykiskt sjuka. Idag saknar Malmö helt enkelt kunskap om dem som drabbats av schizofreni och liknande psykoser; hur många de är, var de bor, hur de lever, vilka behov de har, hur de ser på sin egen situation, varför de drabbas av en alltför tidig död osv. De saknar även kunskap om hur de anhöriga har det, hur de ser på sin situation och vilket stöd de skulle behöva för att klar sin tunga börda.
 
Vårt förslag har hittills inte lett till något resultat.
 
I mars år 2012 presenterade Region Skåne inom ramen för den s. k. "Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne" en rapport som var ett förslag till program för att åtgärda brister i kroppslig hälsa  hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom.
 
Schizofreniföreningen i Skåne ställde sig bakom programmet och lämnade i mars en rad kommentarer (Se kommenarer i marginalen till slutrapport) till det förslag som vi fick för yttrande. Vårt yttrande ledde inte till några förändringar av förslaget till slutrapport. Programmet har sedan behandlats och godkänts av Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd.


I september 2012 märkte vi svåra brister i förutsättningarna för genomförandet av programmet och påtalade detta i brev 120926 ( läs brevet, pdf-fil ) till ansvariga politiker inom Region Skåne (Anders Åkesson, Carl Johan Sonesson och Henrik Fritzon. Bristerna är så allvarliga att vi började tveka om det skulle gå att nå några påtagliga resultat inom ramen för denna valperiod 2010-2014.


Anders Åkesson och och Carl-Johan Sonesson svarade i brev den 27 september.
Bilagt som Pdf-fil.


 

Harald Wilhelmsson
Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne

Vi vill fira genom att glädjas över att Region Skåne efter åtskilliga år av påtryckningar/påminnelser tagit fram en "Slutrapport från arbetsgruppen kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom" som om den kommer i tillämpning kan komma att betyda ganska omfattande positiva förändringar för de allvarligt psykiskt sjuka.

Du kan ladda hem rapporten som en Pdf-fil här.

Om man läser rapporten finner man att den har följande målgrupp:

Bättre hälsovård för psykiskt sjuka.

En sammanhållen vårdprocess i samverkan med de skånska kommunerna är viktig, skriver debattörerna.

tryckprov.jpg Debattörerna sätter fokus på
psykiskt sjukas kroppsliga hälsa.
SCANPIX Bertil Ericson / SCANPIX
 
DEBATT. Den fysiska hälsan hos personer med allvarlig psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning är sämre än hos andra. Orsakerna härtill är många
och delvis oklara. Klart är emellertid att övergivenhet, ensamhet, sysslolöshet,
isolering, utanförskap och hemlöshet spelar en stor roll. Liksom de enskilda
individernas oförmåga att ta till sig allmänt tillgänglig information och omsätta
denna till ett hälsosamt levnadssätt. Det finns också anledning att förmoda att de
läkemedel som används inom psykiatrin har viss betydelse, då de kan ge
förändringar i ämnesomsättningen.

 
Välkommen till konferens om
Information, stöd och andra insatser för att förbättra den fysiska hälsan hos personer som drabbats av schizofreni eller liknande psykoser.
Tid: 26 november 2009.
Plats: Medborgarhuset i Eslöv.
 
Konferensen vänder sig till alla som kommer i kontakt med allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade som anhöriga, personliga ombud, vårdpersonal inom psykiatri, primärvård, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling samt
politiker, chefer och tjänstemän inom Region Skåne och Skånes kommuner m fl.
 
 
 

Hej och välkommen till vår gemensamma hemsida!

Idag (091123) har vi en jubileumsdag.Vi har haft 300 000 besök sedan juni 2006 Jag vet bara inte hur det skall firas. Är nog inte så bra på att fira.

Ake Svensson Ake Svensson Ake Svensson
Ake Svensson Ake Svensson Ake Svensson
Ake Svensson Ake Svensson Ake Svensson
Ake Svensson Ake Svensson Ake Svensson
Ake Svensson Ake Svensson Ake Svensson
Ake Svensson Ake Svensson Ake Svensson
Ake Svensson Ake Svensson Ake Svensson
Ake Svensson Ake Svensson Ake Svensson
Ake Svensson Ake Svensson Ake Svensson
Ake Svensson Ake Svensson  

Oj då vi har redan (091216) haft 305 000 visiter på hemsidan.

Har Du frågor eller synpunkter på

1 Föreningarnas verksamheter eller hemsidor.

Hör av Dig till föreningarnas styrelser per telefon eller mail.

2 Har Du synpunkter eller frågor rörande Schizofreniföreningen i Skånes verksamheter eller hemsida.

3 Om du tycker att det är viktigt att vi finns som föreningar och att vi driver frågor som är viktiga för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade. Stöd oss genom att bli medlem i någon av våra föreningar.

Ditt medlemskap gör det möjligt för oss att fortsätta.

Hör av Dig per telefon eller mail till 046-146242 o 0708-146242 eller genom mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.