Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vi vet av erfarenhet och genom de utredningar som gjorts att rättsläget för många psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga är dåligt.
Det har nu blivit möjligt för Schizofreniföreningen i Skåne att kunna bistå med kostnadsfritt juridiskt stöd till medlemmar i föreningarna och deras drabbade anhöriga samt till klienter till personliga ombud i Skåne.
Har Du behov av stöd bli medlem i någon av föreningarna i Skåne genom att betala medlemsavgiften. Det kostar bara 0,35 kronor per dag att vara medlem i någon av våra föreningar.

Medlemmar och deras drabbade anhöriga samt klienter till personliga ombud i Skåne kan få kostnadsfri juridisk hjälp på följande sätt:

1 Schizofreniföreningen i Skåne.

Schizofreniföreningen i Skåne och de sju lokala föreningarna arbetar bl a med följande frågor:

-Bevakning av mänskliga rättigheter för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade inom Skåne.

-Bevakning av handikapperspektivet för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade inom Skåne.

-Juridiskt stöd o rådgivning till enskilda drabbade och anhöriga.

-Rättighetsbevakning i relation till gällande lagar och bestämmelser.

-Föreningen driver tillsammans med RSMH den ideella organisationen PO-Skåne som idag har 17 helitdsanställda personliga ombud som arbetar i tio kommuner inom Skåne. För närmare information se  PO-Skånes hemsida www.po-skane.se

De personliga ombuden arbeta bl a med att bevaka sina klienters rättigheter.

Föreningens jurist kan medverka med följande:

Föreningens  juridiska rådgivare är tillgänglig för medlemmar i Schizofreniföreningarna i Skåne och deras drabbade anhöriga samt för klienter till personliga ombud i Skåne.

-Juridisk rådgivning till enskilda.

-Juridiskt stöd för t ex att överklaga beslut eller att upprätta skrivelser.

-Rådgivning rörande begäran av "sekond opinion" enligt HSL.

-Rättighetsbevakning: Socialtjänstlagen, LSS, Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om psykiatrisk tvångsvård, Lagen om rättspsykiatrisk vård, Lag om allmän försäkring och andra lagar inom området socialförsäkringar

-Juridiskt bistånd vid hävande av avtal rörande köp och försäljning.

-Rådgivning rörande möjligheter till skuldsanering,

-Rådgivning rörande möjligheterna att erhålla och avveckla god man och förvaltare.

-Rådgivning rörande möjligheterna till fritt vårdsökande och second opinion inom sjukdvården i Skåne.

-Rådgivning rörande hyrestvister och tvister rörande bostadsrätter.

-Upprättande av generell information rörande enskild persons rättigheter gentemot myndigheter, vård och serviceansvariga etc.

-Etc

Föreningens jurist kan även om så erfordras efter särskild överenskommelse medverka som biträde vid rättegång i t ex länsrätt.

Individuella ärenden förutsätts rymmas inom en till max två timmars rådgivning.

Personliga sammanträffanden sker efter överenskommelse på torsdagar 1400-1600 i Schizofreniföreningens lokal, Bredgatan 21 i Lund.

Juristen är tillgänglig för telefonrådgivning måndag till fredag 0900-1000 och i övrigt anträffbar genom telesvar.    

Du kan ringa från Din telefon till juristen.

Rådgivningen är kostnadsfri för medlemmar i Schizofreniföreningarna i Skåne och deras drabbade anhöriga samt för klienter till personliga ombud i Skåne.

 

Föreningen jurist heter Per Scholtz och han kan nås enligt nedan:

Telefon 0705-884069

 

Mailadress:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi uppskattar om Du stöder föreningens verksamhet och det kan Du göra genom att bli medlem och betala medlemsavgiften till respektive förening. Adresser och postgironummer finner Du på hemsidan under Lund, Nord Väst Skåne, Malmö etc.

Vi är beroende av medlemsstöd för att kunna bedriva denna verksamhet.

Harald Wilhelmsson

Ordförande

Schizofreniföreningen i Skåne

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or