Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Är Du osäker på om Du behandlas för rätt diagnos (Schizofreni eller annan psykos)?

Schizofreniföreningen i Skåne har tillsammans med de lokala föreningarna ansett att det är viktigt att på alla sätt försöka få tillstånd en säkrare diagnostik för schizofreni och andra psykoser. Nuvarande diagnostik bygger på bedömningar som Din psykiater gör men det rymmer ju alltid en subjektiv del vilket kan vara en orsak till att personer feldiagnostiseras. Det har även visat sig praktiskt svårt inom Psykiatrin i Skåne att få till stånd fungerande rutiner för en ”second opinion” d v s en remiss till annan psykiater, fristående från den enhet där Du behandlas, för undersökning av diagnostik och rekommendation om lämplig behandling.

Det finns för närvarande två huvudvägar:

1 "Förnyad bedömning" i enlighet med den nya patientlagen. Den nya patientlagen från 2015 ger dig nya rättigheter. Om Du önskar en "förnyad bedömning" av din diagnos eller din behandling kontakta föreningen jusrist. Se under Juridiskt stöd på denna hemsida.

2 Kontakta SensoDetect AB, på telefon 046-15 79 04 eller via epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Se närmare nedan.

Mot denna bakgrund har vi avtalat med SensoDetect i Lund om att tio personer får genomgå undersökningsmetoden SD-BERA (SensoDetect - Brainstem Evoked Response Audiometry) till ett reducerat pris, detta på föreningarnas bekostnad.

Om Du är osäker på Din diagnos så kan Du och Din läkare få ett kompletterade objektivt stöd som grund för en mer tillförlitlig diagnossättning och därmed mer adekvat behandling genom följande tillvägagångssätt:

 1. Du talar med Din psykiater om att han skriver en remiss till SensoDetect AB. Om psykiatern utfärdar en remiss blir undersökningen kostnadsfri för patienten men remitterande enhet får betala 5 000:- kronor/patient. Notera att psykiatern i detta fall bör nämna att undersökningen görs som del i detta upplägg i sin remiss för att få det reducerade priset.

  Om Du har stöd av personligt ombud kan du be ombudet att hjälpa Dig med att begära remiss.

 2. Om Din psykiater inte vill remittera Dig till SensoDetect AB så kan Du själv kontakta företaget. I detta fall får Du själv betala 5 000:- kronor för undersökningen.

  Om Du har stöd av personligt ombud kan Du be ombudet att hjälpa Dig att söka bidrag till kostnaden från fonder och andra tänkbara bidragsgivare som t.ex. Schizofrenifonden inom Schizofreniförbundet för Dina kostnader. Du kan ta kontakt med SensoDetect AB, på telefon 046-15 79 04 eller via epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så ordnar de med allt praktiskt.

 3. Önskar du att Schizofreniföreningen i Skåne betalar Din undersökning hos SensoDetect AB kontaktar Du någon av ordförandena i våra föreningar. Se under de lokala avdelningarna här på vår hemsida.

  Medel ska kunna beviljas den som är barn/annan familjemedlem till medlemmar i våra föreningar i Skåne eller själv medlem samt till klienter till personliga ombud inom Skåne i de fall den drabbade upplever sin schizofrenidiagnos eller annan psykosdiagnos som osäker.

  Det är även en förutsättning att behandlande läkare förhalat eller vägrat remiss för en second opinion och att behandlande läkare vägrat skriva remiss till SensoDetect AB för undersökning.

Harald Wihelmsson
Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne

Kort information om undersökningsmetoden SDBERA och SensoDetect AB.

Olle Olsson, BA, PhD och Sören Nielzén, MD, PhD är två forskare som var och en utifrån sin kompetens och erfarenhet under lång tid tillsammans utvecklat en objektiv metod som stöd för diagnostik av psykossjukdom och neuropsykiatri. Metoden ligger som grund för ett företag i Lund som heter SensoDetect AB, Kyrkogatan 19 .

Metoden som är helt ofarlig och helt utan biverkningar bygger på hur hjärnstammen reagerar på ljud genom hörlurar. Undersökningen pågår under ca 40 minuter då patienten sitter bekvämt tillbakalutad i en stol och lyssnar på ljud genom hörlurar samtidigt som mätsystemet registrerar aktivitet i hjärnstammen via ytelektroder. Resultatet från mätningen jämförs sedan med SensoDetects registerdatabas som består av relevanta diagnosgrupper och friska referenspersoner.

För närvarande kan SD-BERA urskilja särskilda mönster för schizofreni, för ADHD/ADD och för autismspektrumtillstånd med hög träffsäkerhet. Därmed kan metoden bidra till en säkrare diagnos av Din läkare som grund för Din behandling.

Du kan få mer information från deras hemsida: www.sensodetect.se 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or