Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Genomförandet av psykiatrisamordnarens förslag

Kommunerna får 75 miljoner kronor för 2008 i samband med den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård, enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet 15 maj. Lagen träder i kraft 1 september.

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för psykosociala insatser i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Region Skånes brukarråd för psykiatri  fattade vid sitt möte i december följande för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade principiellt viktiga beslut:

 

Regeringen har avlämnat förslag till Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården till lagrådet. Läs och bilda Dig själv en uppfattning om förslaget.

Hämta lagrådsremissen i pdf-format här

Socialministern Göran Hägglund talade vid konferens i Växjö den 13 november.

Han redovisade några viktiga nyheter för nystarten av psykiatrireformen: