Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Socialtjänstlagen
7 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ När den enskilde har behov av insatser både
från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans
med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om
kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få
sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas.
Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.
Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde.
Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt
och den enskilde inte motsätter sig det.
Av planen ska det framgå

1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag
(2009:981).
8 a § /Träder i kraft I:2010-01-01/ Kommunen ska ingå en överenskommelse
med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk
funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa
personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet
i överenskommelsen. Lag (2009:981).
Hälso- och sjukvårdslagen
3 f § /Träder i kraft I:2010-01-01/ När den enskilde har behov av insatser både
från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans
med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om
landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få
sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas.
Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.
Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde.
Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt
och den enskilde inte motsätter sig det.
Av planen ska det framgå
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag
(2009:979).
Underlaget till den nya lagstiftningen finns i Poposition
2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or