Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Socialstyrelsen har fått 100 miljoner kronor att fördela till kommuner och landsting för att förstärka kompetensen bland personal som kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Ansökningar skall vara inne senast 15 september och vara utformade i samverkan med brukar-, patient- och anhörigföreningar.

Kommentar:

Brukar- och anhörigföreningarna i Brukarrådet för Psykiatri inom Region Skåne har diskuterat hur vi önskar att medlen skall användas.

Vi har lämnat vårs synpunkter på hur vi önskar att medlen disponeras inom Region Skåne till Brukarrådet för psykiatri.

Tyvärr visade det sig att Regionens kansli inte uppmärksammat denna möjlighet att söka statsbidrag. Ingen ansökan har där lämnats in från Region Skåne och Skånes kommuner till Socialstyrelsen.

Det verkar inte vara angeläget för Region Skåne och Skånes kommuner att förstärka kompetensen bland personal som kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.


 Harald W

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or