Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lunds universitet har i samarbete med Region Skåne inrättat fem nya professurer i psykiatri för att ge forskningen och vården ett välbehövligt lyft.

Satsningen görs tillsammans med den skånska psykiatrin som från och med 1 mars samlas i en gemensam förvaltning.

Vi kraftsamlar för att förstärka vården och forskningen, säger psykiatrisamordnare och chef för den nya förvaltningen Per-Olof Sjöblom och medicinska fakultetens dekanus Bo Ahrén.

Sjöblom skärper kraven på större tillgänglighet och högre kvalitet i vården. Han vill till exempel se att kunskap om vilken vård som är bra verkligen används.

Forskning i psykiatri har historiskt varit stark i Lund men under 2000-talet har den gått kräftgång. Flera obesatta professurer har medverkat till detta. Nu storsatsar den medicinska fakulteten med nya professurer i områdena

  • Affektiva sjukdomar/psykoser,
  • Demens,
  • Alkoholforskning,
  • Barn- och ungdomspsykiatri, och
  • Neuropsykologi.

I rättspsykiatri delas en professur med Göteborg.

Två professurer inrättas dessutom i primärvården, som även omfattar psykiatri.

• Fem professurer är ungefär lika många som vi har haft innan men de senaste åren har bara två varit tillsatta, berättar Bo Ahrén.

Dessutom får psykiatrin två nya universitetslektorat, fyra forskartjänster, 10,5 miljoner kronor i forskningsanslag under tre år och 300 000 kronor per år till ett skånskt nätverk för samarbete mellan forskare och sjukvårdspersonal.

Kommentarer:
Schizofreniföreningen i Lund har efterlyst detta i femton år. Frånvaron av forskning inom främst allmänpsykiatri men även en del andra områden i Lund är en av huvudförklaringarna till att psykiatrin i Skåne halkat efter. Vi borde haft i var fall ytterligare 25 disputerade psykiater runtom i Skåne. Vården hade säkert stimulerats till en långsiktig utveckling om detta hade hänt.

Den andra huvudförklaringen till att skånsk psykiatri halkat efter är att när man slog samman sjukvården i Skåne till en Region Skåne 1997 skapades inga resurser i regionkansliet eller regionstaben för att utveckla psykiatrin. Man förlitade sig på att sjukhusdirektörerna och klinikerna skulle klara detta. Sjukhusdirektörerna såg emellertid psykiatrin som ett besparingsobjekt och ägnade inte många timmar, om ens några per år åt psykiatrin.

Inom Schizofreniföreningarna i Skåne välkomnar vi initiativet till att förstärka forskningen inom psykiatrin och till att inrätta en psykiatriförvaltning för hela Skåne med kapacitet att långsiktigt skapa förutsättningar för utvecklingen av den psykiatriska vården i Skåne. Självklart skall kunskaper om den bästa psykiatriska vården tillämpas inom psykiatrin i Skåne. Allt annat är oacceptabelt.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or