Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pressmeddelande 26 februari 2009.


Socialdepartementet


Lagstadgat anhörigstöd


Många anhörigvårdare sköter om sin maka/make 24 timmar om dygnet 365 dagar om
året. Nästan var fjärde person i Sverige som är över 55 år hjälper äldre, sjuka eller
människor med funktionsnedsättning i eller utanför sitt eget hem. Det är totalt 650 000
personer som är någon form av anhörigvårdare. Dessa behöver få stöd och avlastning,
något de inte alltid får.


Regeringen har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting om att
kommunerna kompenseras med 300 miljoner kronor årligen för att erbjuda stöd till
anhörigvårdare.


"Jag är därför glad att kunna lägga en proposition som ger en lagstadgad rätt att få stöd
och hjälp. Det säger äldre‐ och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av en ny
proposition som regeringen beslutat om."


Socialtjänstlagen föreslås ändrad fr. o m 1 juli 2009.


Så gott som samtliga kommuner i landet erbjuder avlösning för anhöriga genom
korttidsboende, dagvård och avlösning i hemmet. Det är viktiga stödformer som gör det
möjligt för anhöriga att få tid till återhämtning. Men det är också viktigt med stödformer
som riktar sig direkt till anhöriga. Det kan exempelvis vara enskilda samtal eller
deltagande i en anhörigcirkel för att få kontakt med andra i liknande situation och få
mer kunskap. Begreppet stöd kan även innefatta bemötande, information, råd,
avlösning, hjälpmedel och hemtjänst. På det här området återstår mycket att göra.


Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utarbeta vägledning till stöd för tillämpningen av
lagstiftningen som rör socialtjänstens arbete med stöd till de personer som vårdar eller
stödjer närstående.


Kommentarer:


‐ Fråga uppstår om detta lagstöd även är avsett att gälla för de anhöriga som
stöder/vårdar allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade barn eller om de har
bortdefinierats. Vi får nog vänta på propositionen som skall komma i början av mars.


Harald Wilhelmsson

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or