Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Nu är grunden för samverkan mellan psykiatrin och kommunerna lagd för patienter med psykisk 
funktionsnedsättning.
 
I höstas påbörjades en omfattande satsning för psykiskt sjuka och psykiskt
funktionsnedsatta i nordöstra Skåne. En satsning som innebär ett helt nytt arbetssätt,Integrerad Psykiatri, där individen sätts i fokus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu har den första teamutbildningen avslutats och deltagare har varit personal från
psykiatrin och kommunerna i Kristianstad och Hässleholm.
Under en termin har totalt 34 personer genomgått en gemensam teamutbildning i vård-och stödsamordning. Bland dessa finns ett brett urval av personalen representerad: läkare, psykolog, socionom, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, sjukgymnast, LSS-handläggare, boendestödjare och socialsekreterare. Åtta arbetar i Kristianstad kommun, åtta i Hässleholms kommun och nio inom öppenvården i Kristianstad respektive 9 inom öppenvården i Hässleholm.
 -Vi ser detta som en vidareutbildning av personalen som syftar till att våra 
patienter/klienter ska få en värdig återhämtning och rehabilitering. Det nya 
arbetssättet innebär att det ska ske efter individens eget önskemål och behov i hans eller hennes närmiljö, säger projektledare Kristina Preutz vid Psykiatriska kliniken i Hässleholm-Kristianstad.
 
Integrerad Psykiatri innebär att patienter/klienter ska hjälpas till ett bättre liv genom att deras behov sätts i fokus. Detta sker i samverkan mellan kommun, psykiatri, anhöriga och primärvård. De ansvariga organisationerna utser en Case Manager som ansvarar, planerar, organiserar och planerar vården och omsorgen tillsammans med patienten. Förutom att individens behov tillgodoses på ett optimalt sätt kan det nya arbetssätten även öka tillgängligheten.
 -Utbildningen har varit mycket givande med bra föreläsare och intressant kursmaterial, summerar Kristina Preutz.
 För ytterligare information kontakta: 
• Marie Ljung, kommunikationschef Hässleholms sjukhusorganisation,
telefon 0451-29 87 18
• Christel Norrud, 
Frågor om Integrerad Psykiatri och Case Management-utbildningen besvaras av: • Karin Kaloczy, VD Evidens, telefon 031-745 00 07, mobil 0705-52 40 26

Kommentarer:

Det finns goda erfarenheter av psykiatri med Case Managers både från andra länder och från Sverige. Verksamheten är utvärderad och väl dokumenterad.

Inom Skåne arbetar den privata psykiatrin i Malmö med Case Manegers. Vi har goda erfarenheter därifrån.

Det verkar som om den psykiatri som håller på att upphandlas för delar av Helsingborg och Bjuvs kommun kommer att arbeta med Case Manegers.

De fem kommunern från Österlen har närmare studerat hur man arbetar i Södertälje där man har Case Managers både inom socialtjänsten och inom pskiatrin. Erfarenheterna från Södertälje där man arbetat med denna form i tio år är mycket goda sett från patienter och anhöriga.
F n diskuterar man om man skall använda denna form även på Österlen.

Kanke är vi på väg mot att införa Case Managers inom socialtjänst och psykiatri inom hela Skåne så småningom. Det skulle innebär ett stort steg bort från den oförmåga att samordna insatser till allvarligp psykiskt sjuka/funktionshindrade mellan socialtjänst och psykiatri som dominerar verkligheten inom Skåne idag.

Harald Wilhelmsson 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or