Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

5. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ge förslag till hur målgruppen för PO-verksamheten kan göras tydligare.


Socialstyrelsen, skall i samverkan med andra aktörer lämna olika förslag till hur målgruppen kan definieras tydligare, så att den uppfattas mer likvärdigt över landet. Socialstyrelsen skall i detta arbete bl.a. utgå från att kvinnor och män som är hemlösa i stor utsträckning har omfattande psykiska funktionshinder. Dessa kvinnor och män lever under särskilt socialt utsatta förhållanden och kan ha ett stort behov av samordnade insatser. Socialstyrelsen skall redovisa förslagen och olika konsekvenser av dessa till regeringen senast den 1 juli 2007.

Kommentar:

Bra! PO-verksamheten behöver styras upp. SoS PM 14:2000, som skulle bidra till att inrikta verksamheten, blev så oklart utformad när det gäller bl a målgrupp att den har gett upphov till olika tolkningar i olika län och i olika kommuner. Det har länge varit känt att PO-verksamheten i många kommuner har utvecklats till att ges stöd till helt andra grupper än dem som Riksdagen beslutat om 1994 och 1999.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or