Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
7 Plan för Socialstyrelsens stöd till utvecklingen inom den psykiatriska hälso- och sjukvården samt till kommunernas verksamheter för personer med psykiska funktionshinder.

 

 
På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram en plan för hur arbetet med utveckling av vård och socialt stöd till personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionshinder ska bedrivas de kommande åren. Syftet är att patienter och brukare ska få tillgång till vård och socialt stöd av hög kvalitet under rätts-säkra former.
Viktiga beståndsdelar i stödet blir:
- Dokument som underlättar samverkan mellan till exempel vård och social-tjänst, inventering av behov och uppsökande verksamhet.
- Metod- och kunskapsstöd som baseras på nationella riktlinjer och systematiska kunskapsöversikter. Dessa ska leda till att vården och det sociala stödet i landet bedrivs på ett likvärdigt sätt och med hög kvalitet.
- Särskilda insatser för att införa nya metoder inom till exempel det psykosociala området.
- Samarbete med brukar- och anhörigorganisationer som kan leda till att verksamheterna blir bättre på att ta tillvara brukares och anhörigas synpunkter i verksamhetsutvecklingen.
- Kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister.
- Förbättringar av den nationella statistiken över vilka insatser som ges och vilka resultat de får.
- Vi hoppas kunna ge stödet på ett sätt som bidrar till konkreta förbättringar inom området, säger Anders Printz, chef för NU!-projektet.

I planen föreslås också fyra, ännu inte finansierade, program inom särskilt prioriterade områden. Dessa är
-utveckling av insatser inom den psykiatriska hälso- och sjukvården,
-tvångsvård och psykiskt störda lagöverträdare,
-boende och stöd i vardagen,
-sysselsättning och samordnad rehabilitering.

Kommentar: Verkar vara en tung byråkratisk ansats som kan få svårigheter att kunna ge konkreta resultat på kort sikt.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or