Skriv ut
Överordnad kategori: Verksamheten i Skåne
8 Två nya regeringsuppdrag till SocialstyrelsenDet ena är ett uppdrag att inrätta ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga in-satser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa.

Arbetet ska ske i samråd med Myndigheten för skolutveckling,
Barnombudsmannen och Sveriges Kommuner och Landsting.
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att inrätta ett nationellt centrum
för utveckling av tidiga insatser till barn och unga som löper risk att utveckla
svårare psykisk ohälsa.
Utvecklingscentrumets uppgifter skall vara att samla, koordinera och
föra ut kunskap och vetenskap då det gäller att identifiera, förebygga, ge
tidigt stöd och behandla barn och unga som riskerar att utveckla svårare
psykisk ohälsa.
Socialstyrelsen får för detta ändamål disponera 20 miljoner kronor för år
2007 som avsatts inom ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg, anslag 13:9 Bidrag till psykiatri. För år 2008 och 2009
får 25 miljoner kronor disponeras per år under förutsättning att riksdagen
anslår medel för ändamålet.

Kommentar: Bra! Bra! Tillsammans med nationella och regionala nätverk för tidigt omhändertagande vid psykos TOP-nätverket kan det kianske bli något bra.

Det andra handlar om att ge bidrag och stöd till brukarnätverket Nationell sam-verkan för psykisk hälsa (NSPH). NU!-projektet ansvarar för uppdraget.

Nätverkets vision har tidigare redovisats i rapporten "Så vill vi ha det Patient-, brukar-och anhörignätverkets krav på framtida vård, stöd och behandling inom psykiatriområdet".
Socialstyrelsen ges i uppdrag att 2007 utbetala 3 miljoner kronor till Nätverket.
Socialstyrelsen skall stödja nätverkets arbete med att utveckla och utvärdera metoder för brukarinflytande i den psykiatriska hälso- och sjukvården samt i kommunernas verksamheter för personer med psykiska sjukdomar
och funktionshinder samt stödja implementeringen av de metoder som har visat sig vara effektiva.
Psykiatrisamordnaren anser att brukar- och anhörigorganisationernas samarbete i denna form förbättrar underlagen för beslut på nationell nivå
och innebär ökade förutsättningar för att hänsyn tas till brukarnas och de anhörigas perspektiv.

Kommentar: Bra men 3 miljoner verkar inte tillräckligt för att 14 organisationer skall kunna göra sina röster hörda och kunna påverka utvecklingnen.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Skapad den 01 augusti 2007
Senast uppdaterad 28 Maj 2013
Träffar: 1371

Kommentarer: (0)

Cancel or