Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

1. Socialstyrelsen startar nytt projekt - Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder. Förkortningen blir NU!-projektet.


Efter att Nationell psykiatrisamordning har slutfört sitt uppdrag, kommer Socialstyrelsens ta ett ansvar för det fortsatta stödet till utvecklingen inom sektorn, genom att ge ett praktiskt och verksamhetsnära stöd till socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Att ge fortsatt stöd till och följa de pågående projektens arbete, samt ta initiativ till nya insatser, är en viktig del av detta. Socialstyrelsen skapar för detta ändamål en ny organisation med ett särskilt projekt som direkt under generaldirektören har i uppdrag att samordna myndighetens arbete och bedriva utvecklingsinsatser.

Just nu består gruppen av sex medarbetare, med Anders Printz som chef. De andra medarbetarna är Birgitta Hagström, Claes-Göran Stefansson, Marianne Björklund, Mari Forslund och Nina Frohm. Inom kort kommer ytterligare tre personer att ansluta till gruppen. Det är två personer med bakgrund från hälso-och sjukvård och en assistent.

Socialstyrelsen ska senast den 31 mars precisera vilka aktiviteter myndigheten tänker vidta, för att ge stöd till utvecklingen inom sektorn fram till och med 2009. För uppdraget ansvarar Marianne Björklund.

I den nya visionens anda ska projektet bidra till att samordningen ökar inom Socialstyrelsen när det gäller verksamhet för personer med psykiska funktionshinder och psykiska sjukdomar. Varför namnet Nationellt utvecklingsstöd, till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder?

Utvecklingsstöd markerar uppdraget att ge ett operativt, verksamhetsnära och praktiskt stöd.

Verksamheter markerar att det inte bara gäller psykiatri utan också socialtjänst och i vissa fall primärvård.

Psykiska sjukdomar och funktionshinder markerar, att det framförallt är personer med allvarligare besvär som avses, men gruppen är ändå vid och kan innehålla alla diagnoser.

Anders Printz, jurist, har varit anställd på Socialstyrelsen sedan 2001 och kommer närmast från uppdraget som sekreterare i Nationell Psykiatrisamordning. Anders Milton har också varit förbundsjurist på Riksförbundet för Social och mental Hälsa.

Birgitta Hagström, har erfarenhet från Regionala tillsynsenheten i Jönköping och från flera offentliga utredningar. Hon kommer att ansvara för arbetet med en nationell utbildning i case management-metodik. Hon kommer också att ansvara för att inrätta ett kunskapscentrum kring psykosociala insatser, som ska ligga i Lund. Ytterligare en uppgift för Birgitta blir att anordna externa och interna seminarier kring vård, stöd och service till människor som lider av psykisk ohälsa.

Claes-Göran Stefansson, är docent i sociologi och har 25 års erfarenhet av utvärdering. Han ska arbeta med uppföljning av insatser och resultat. Inledningsvis ska han göra en kartläggning av utvecklingsbehov inom det området.

Marianne Björklund, har bland annat varit projektledare för Socialstyrelsens och Länsstyrelsens särskilda tillsyn över kommunernas insatser till målgruppen. Hon kommer inledningsvis leda arbetet med ett särskilt regeringsuppdrag. Uppdraget innebär att Socialstyrelsen före 1 april -07, ska redovisa en aktivitetsplan för vårt stöd till utvecklingen inom sektorn de närmaste tre åren.

Nina Frohm, har tidigare arbetat på Handikappenheten med psykiatrisatsningen sedan 2005. Nina är nu projektledare för uppföljningen av psykiatrisatsningen (Miltonpengarna).

Mari Forslund, har tidigare arbetat på CUS och IMS som bland annat enhetssamordnare och kommunikationssamordnare. Mari ska nu vara projektsamordnare, samt har det övergripande ansvaret för kommunikation, information och implementeringsmetoder.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or