Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Avslutande paneldiskussion


Konferensens vision är:

att förbättra den fysiska hälsan för personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser och de psykiatriska behandlingsinsatserna vid psykos och samsjuklighet,

att stimulera till förbättringar av den psykiatriska vården för personer med allvarlig psykisk sjukdom och utveckling av den samhällsbaserade psykiatrin med ökad delaktighet för brukare och närstående.

Många har idag ett liv med hemlöshet, ensamhet och övergivenhet, kraftig överdödlighet och fortsatt institutionalisering av deras liv. Mot bakgrund av att det finns kunskap om vilka åtgärder som skulle kunna förbättra deras situation uppstår en rad både etiska och moraliska frågor men även rent praktiska.

Var skall vi börja och vilka åtgärder är viktigast?

Paneldiskussion mellan följande medverkande från konferensen och med inlägg från publiken:

Pauline Östner f d Ordförande Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa RUS.

Lena Flykt Psykiater och ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen.

Kristen Kistrup Psykiater och ordförande Dansk Selskab for Distriktspsykiatri

Torleif Ruud Psykiater, Professor Klinikk for Helsetjensteforskning og Psykiatri, Akershus Universitetssykehus, Oslo.

Ulf Malm Psykiater och docent Göteborgs Universitet, remixer av kunskaper för evidens-baserad praktik.

Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne.

Moderator:
Elin Iskra Journalist Sveriges Radio Malmö.


Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or