Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

3: Fysiska sjukdomar, biverkningar, brist på adekvat vård, brister i livssituationen och den höga dödligheten.

Urban Ösby Psykiater som arbetar kliniskt med psykiatri i Norrtälje. Forskar på Karolinska institutet.
Hämta presentation i pdf-format här

4: Kan en samhällsbaserad psykiatri med ACT-team för de svårast drabbade och med delat beslutsfattande bidra till bättre utfall av läkemedelsbehandlingen?

Effekter av läkemedelsbehandling på symtom, kognitiva funktionsnedsättningar och biverkningar vid schizofreni och liknande psykoser? Hur går det med livskvalitet och långtidsprognos? Kan tidigt insatta åtgärder vid ny- och återinsjuknande förändra bilden?

Jonas Eberhard Psykiater, Med Dr., forskare vid Lunds Universitet & Institute of Psychiatry, King's College London
Hämta presentation i pdf-format här

Lennart Lundin är psykolog och arbetar som samordnare för forskning och utveckling vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. En av grundarna till Schizofreniförbundet och mångårigt aktiv i närståenderörelsen. Deltagit i två av SBU:s aktuella psykiatriprojekt: Patientens deltagande och Läkemedelsbehandling vid schizofreni. Den senare studien innehåller även en omfattande genomgång av prognosstudier.
Hämta presentation i pdf-format här

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or