Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Juridiskt stöd

Kopia från Psykiatri Skånes hemsida med koppling till Vårdguiden 1177 när det gäller Dina rättigheter. Rättigheterna gäller även för patienter inom Psykiatri Skåne.

Rätt till information

Din läkare, sjukgymnast eller annan hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att du får utförlig information. Ställ gärna frågor och begär tydliga svar.

Du ska alltid få individuellt anpassad information av din läkare.

Om det finns flera behandlingsalternativ som är medicinskt motiverade är det ditt val som patient som ska vara avgörande. Hänsyn måste tas till om relationen mellan kostnad och förväntad effekt är rimlig. Du kan inte kräva behandlingsmetoder som inte anses stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Du har rätt att få information om:

  • ditt hälsotillstånd, diagnos och behandling

  • möjliga undersöknings- och behandlingsmetoder

  • vilka hjälpmedel som finns om du har en funktionsnedsättning

  • planerade tidpunkter för utredningar och behandlingar, laboratorieprov och undersöknings- och behandlingsresultat

  • hur du själv kan medverka i behandlingen

  • hur du kan förebygga sjukdom eller skador och effekter eller biverkningar av medicin eller annan behandling

  • väntetider till de vanligaste behandlingarna och operationerna vid Region Skånes sjukhus”

För utdraget svarar Harald Wihelmsson

 

Vi vet av erfarenhet och genom de utredningar som gjorts att rättsläget för många psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga är dåligt.
Det har nu blivit möjligt för Schizofreniföreningen i Skåne att kunna bistå med kostnadsfritt juridiskt stöd till medlemmar i föreningarna och deras drabbade anhöriga samt till klienter till personliga ombud i Skåne.
Har Du behov av stöd bli medlem i någon av föreningarna i Skåne genom att betala medlemsavgiften. Det kostar bara 0,35 kronor per dag att vara medlem i någon av våra föreningar.