Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Inför valet

Ladda ner debatten: Schizofreniförbundet frågade riksdagspartierna inför valet 2014 vad de vill göra?

Ladda ner debatten

Schizofreniförbundet frågade riksdagspartierna inför valet 2014 vad de vill göra.

Inledning

Schizofreniförbundets valblogg är egentligen en mailkommunikation från våren 2014 mellan representanter för förbundet och representanter för samtliga riksdagspartier som fortlöpande publicerats på förbundets hemsida. Årets "valblogg" skall ses som en fortsättning på en liknande kommunikation mellan representanter för förbundet och representanter för samtliga riksdagspartier inför valet 2010.

När det är val till riksdag och till kommuner och landsting är det tid för ökad kommunikation om de problem som finns för olika grupper i landet och de politiska partierna. Beskrivningar av hur brukar- och anhörigorganisationer ser situationen för t ex de personer som haft oturen att drabbas av schizofreni och liknande psykoser kan bli viktig information för de politiska partierna. Även beskrivningar av brister i lagstöd och brister i de vårdansvarigas agerande kan vara viktig information för de politiska parterna. Samtidigt är det värdefullt för oss att ta del av vad de politiska partierna har för uppfattning om samhällssituationen för den aktuella gruppen och deras anhöriga liksom vad det finns för tankar om förändringar och viljan att genomföra åtgärder som kan förbättra situationen i olika avseenden.

I år har vi kompletterat dialogen med företrädare för de politiska partierna med en dialog med en av regeringens psykiatrisamordnare Anders Printz, Socialdepartementet samt med artiklar i Läkartidningen och Svenska Dagbladet.

Sammantaget utgör detta en beskrivning av de problem som möter personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser och deras anhöriga i dagens samhälle. Den innehåller även en fyllig katalog över åtgärder som skulle förbättra situationen för den aktuella gruppen i enlighet med Riksdagens beslut 1994 om "samhällsintegration på lika villkor och ökat inflytande från de drabbade och deras anhöriga över sina egna liv och över den vård och service som de behöver".

Hela valbloggen i slutgiltig version kan hämtas för läsning här: Valbloggen_slutversionen.pdf

Det är vår förhoppning att detta skall komma till användning i reformarbetet både på riksnivå och inom regioner, landsting och kommuner under den kommande valperioden.

Harald Wilhelmsson
Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne

Nätverket för nitton brukar- och anhörigorganisationer inom området psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder ställer frågor till de politiska partierna.

Intressanta frågor inför valrörelsen 2010.

Svaren från de olika politiska partierna är ännu intressantare.

Sammanställningen följer ordningen för när vi fått svar från respektive parti.

1. Hur avser Ni att fullfölja avtalen mellan Region Skåne och kommunerna samt mellan psykiatrin och socialtjänsten i respektive kommun?