Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Symposium vid Medicinska Riksstämman 5 dec 2013.

Somatisk sjukdom vid psykiatrisk ohälsa

Patienter med psykiatriska diagnoser får i dag inte den somatiska vård de behöver. Som exempel kan nämnas att patienter med schizofreni i genomsnitt dör 25 år tidigare än befolkningen i allmänhet.

Lika vård för alla gäller inte den patientgrupp som drabbats av psykisk ohälsa. Den dominerande morbiditeten för psykiska patienter är ofta åtgärdbar dödlighet, det vill säga dödlighet i sjukdomar som i särskilt stor utsträckning går att påverka med behandling.

– Gamla fördomar om dessa patient-grupper lever fortfarande kvar. De stigmatiseras. Många utgår från att patienter med psykisk ohälsa redan har redan en doktor då de träffar psykiatriker. Men även om vi årligen tar blodprov och håller uppsikt över värdena, innebär det inte att vi behandlar somatiska sjuk-domar, säger Lena Flyckt, ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen.
 

Lena Flyckt menar att man skulle kunna hjälpa dessa patienter att få en mer jämlik vård med hjälp av så kallad case management, det vill säga att en person med god utbildning får i uppdrag att planera patientens vård och följa med när denne träffar läkare. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar att nå denna grupp av personer med somatisk sjuklighet som samtidigt har psykisk ohälsa.


– Jag tror att om man satte nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni i verket skulle man lösa många av de problem som finns. Det vi redan vet om rollfördelning inom vården behöver komma dessa patienter till del. En ”skuggperson” med erfarenhet av att hantera personer med olika psykiatriska diagnoser skulle kunna följa med när patienten träffar läkaren.

– I Sverige har vi bättre förutsättningar än exempelvis USA att möta dessa patienters behov. Alla omfattas av den allmänna försäkringen.
 
I Sverige finns i dag mellan 30 000 och 40  000 patienter med diagnosen schizofreni. Ungefär lika många har andra psykoser. Enligt rapporter från Socialstyrelsen löper diabetespatienter med psykisk sjukdom klart ökade risker att amputeras. De var dessutom genomgående yngre vid tidpunkten för död.

– Ovana att hantera problematiken kring dessa patienter gör att läkare ibland inte vet hur de ska hantera och bemöta den som söker vård.

Medverkande:

Lena Flyckt (moderator), Ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen,

Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare SKL, Stockholm

Claes–Göran Östensson, Professor Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet,

Tord Forsner, Med Dr, PhD, Medicin, pYkiatri och utredae på Socialstyrelsen Stockholm

Anna Nager, MD, PhD Allmänmedicin Karlolinska institutet, Stockholm,

Yvonne Lowert, Överläkare psykiatri, doktorand, Psykiatriska kliniken, Nyköping.

Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne

Du kan ladda ner PP-presentation från Harald Wilhelmssons föreläsning här.

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or