Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kort sammandrag:

"Den tidigare psykiatrisamordnaren Anders Printz tycker att det krävs ett omtag för psykiatrin i Sverige med mer fokus på patienterna. Och chefer i landstingen måste börja ta frågorna på större allvar, menar han."

– "Egentligen är inte bilden av behoven så annorlunda, men däremot tycker jag att vi nått vägs ände med ett utvecklingsarbete som är inriktat på organisation. Med en akut verksamhet och en heldygnsvård som sänder signalen att ”du är inte riktigt välkommen hit, du borde gå någon annanstans”, har jag dragit slutsatsen att vi kanske måste börja om."

"Har du en ny syn på problematiken nu jämfört med för några år sedan?

– Jag kanske inte längre tror att ett utvecklingsarbete uppifrån inriktat på huvudmannaskap och lagstiftning och sådana saker kommer att leda oss framåt, utan att det här måste vara en förändring som sker mycket utifrån patientens perspektiv."

"Vad vill du se konkret?

– Jag vill se att man jobbar med utvecklingen av att designa tjänsterna underifrån, att fråga patienterna."

Hela artikeln kan Du läsa här:

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or