Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vägledning för Individens behov i centrum, IBIC, är en vidareutveckling och anpassning av den tidigare vägledningen för Äldres behov i centrum, ÄBIC. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som nu omfattar vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som är i behov av insatser i sitt dagliga liv utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

Syftet med vägledningen är att ge stöd för införande och användning av IBIC till ansvariga för verksamhet inom äldre-, anhörig och funktionshinder-området. Den riktar sig också till lokala processledare, handläggare och utförare av kommunal eller privat socialtjänst inom området.

 

Rapporten är utarbetad av Socialstyrelsen.   Hämta och läs rapporten här.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or