Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Boendeprojekt-Brohaga
Lokala styrgruppen närsjukvården
Lennart Meyer

Gemensamt boende från psykiatrin o kommun för personer m psykiska funktionshinder
1-sep-2005
M
Bromölla, Hässleholm, Perstorp m.fl.
Neuropsykiatri -BUP
Lokala styrgruppen närsjukvården
Lennart Meyer


Koordinator med uppdrag att inventera och utv samverkan mellan BUP, kommunal verksamhet samt Primärvårdens verk
1-sep-2005
M
Bromölla, Hässleholm, Perstorp m.fl.
Koordinator- vuxenpsykiatrin
Lokala styrgruppen närsjukvården
Lennart Meyer


Koordinator med uppdrag att inventera och utv samverkan mellan vuxenpsykiatrin, kommunala verksamheter o Primär
1-sep-2005
M
Bromölla, Hässleholm, Perstorp m.fl.
Neuropsykolog - BUP
Lokala styrgruppen närsjukvården
Lennart Meyer


Projektanställning av Leg psykolog med utredningsuppdrag
1-sep-2005
M
Bromölla, Hässleholm, Perstorp m.fl.
Neuropsykolog - vuxenpsykiatrin
Lokala styrgruppen närsjukvården
Lennart Meyer


Projektanställning av leg. psykolog
1-sep-2005
M
Bromölla, Hässleholm, Perstorp m.fl.
Rehabiliteringsamordnare
Lokala styrgruppen närsjukvården
Lennart Meyer


3 rehabiliteringssamordnare anställas för att koordinera den psykiatriska o kommunala insatsen
1-sep-2005
M
Bromölla, Hässleholm, Perstorp m.fl.
Gemensam utbildningsinsats
Lokala styrgruppen närsjukvården
Lennart Meyer


Utbildningsinsatser - gemensamma storföreläsningar (kommuner och BUP personal
1-sep-2005
M
Bromölla, Hässleholm, Perstorp m.fl.
Utbildningsinsater - svårhanterliga barn
Lokala styrgruppen närsjukvården
Lennart Meyer


Utbildninginsats - svårhanterliga barn
1-sep-2005
M
Bromölla, Hässleholm, Perstorp m.fl.
Utbildningsinsats Vuxenpsykiatri
Lokala styrgruppen närsjukvården
Lennart Meyer


För att underlätta etablerandet av en gemensam referensram mellan psykiatrin och kommunerna föreslås storförelä
1-sep-2005
M
Bromölla, Hässleholm, Perstorp m.fl.
Försöksverksamhet med förstärka insatser f DD
Lokala styrgruppen närsjukvården
Lennart Meyer


Försöksverksamhet med förstärkta insatser för personer med psykisk sjukdom o missbruk
1-sep-2005
M
Malmö Stad
Förstärkt LSS-boende för psykiskt funktionshindrad
Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt
Birgitta Ringnér


Behov av boendeplatser för personer med varaktiga psykiska funktionshinder, tillhörande personkrets 3 enl LSS
1-sep-2005
M
Malmö Stad
Utveckla former för att tillgodose de somatiska
Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt
Birgitta Ringnér
FK
Projektet inriktning på att utveckla metoder för att säkerställa målgruppens behov av somatisk sjukvård o föreb
1-sep-2005
M
Malmö Stad
Hemlösa m psykis sjukdom: Uppsökande verksamhet
Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt
Birgitta Ringnér
Lunds Universitet, Röda korset
I Malmö beräknas 200 personer vara utelöiggare en majoritet bedöms ha psykotisk sjukdom eller beroendesjukdom
1-sep-2005
M
Malmö Stad
Utveckla ett bättre stöd i samverkan för barn neur
Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt
Birgitta Ringnér


Berörda preofessioner behöver samordna och tydliggöra resurserna för barn med neuropsykiatrisk problematik
1-sep-2005
M
Svedala, Trelleborg, Vellinge
Gemensamt projekt landsting - kommuner (3 st)
Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt
Ann-Cristin Offerlinder


En gemensam värderingsgrund, ökad kunskap om varandras arbetsuppgifter, uppdrag o regelverk
1-sep-2005
M
Malmö Stad
Utveckling, kompetens, boende, sysselsättning
Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt
Birgitta Ringnér
FK, länsorganisationerna
Gemensam utbildning mellan berörd personal inom psykiatri och socialtjänst
1-sep-2005
M
Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla, Ystad
Kartläggning/inventering
Region Skåne. Ystad - Österlends sjukvårdsdristrik
Tommy Aspegren


Kunskap kring målgruppens sammansättning och antal behöver uppdateras för att planera o vidtaga adekvata åtgärd
1-okt-2005
M
Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla, Ystad
Utvärdering/implementering
Region Skåne. Ystad - Österlends sjukvårdsdristrik
Tommy Aspegren


Effekterna av som faktisk kan uppnås med en riktad satsning "Miltonpengarna"
1-okt-2005
M
Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla, Ystad
Gemensamma utbildningar
Region Skåne. Ystad - Österlends sjukvårdsdristrik
Tommy Aspegren


Framjä samverkan o samsyn kring målgruppen genomförs en gemensam utbildning
1-okt-2005
M
Sjöbo, Skurup, Simrishamn, Tomelilla, Ystad
Projektledare BIBAS
Region Skåne. Ystad - Österlends sjukvårdsdristrik
Eva Berlitz


En gemensam arbetsgrupp har tillsatts för att fokusera på barn o ungdomars ohälsa ur ett Skåneperspektiv
1-okt-2005

1-au

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or