Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Schizofreniföreningen i Skåne

RSMH-Skåne

 

 

Pressmeddelande med anledning av situationen för

allvarligt psykiskt sjuka i Malmö. 150901

Schizofreniföreningen i Skåne citeras av Dagens Medicin

Ge alla patienter inom den slutna psykiatriska vården i Malmö ett fristående stöd från ett personligt ombud.

Situationen för patienterna som kommer till den slutna psykiatriska vården i Malmö för att få vård är oroande och osäker.

Hur blir jag bemött?

Vilken vård kommer jag att få?

Kan jag känna mig trygg?

Kommer de att lyssna till mig?

Några av de frågor som patienterna idag har inför en ev vård inom den psykiatriska vården i Malmö.

Psykiatrin har länge haft problem med att lyssna på patienterna och att ta deras förslag och synpunkter på allvar. Personalen är skolad till yrkesroller där de vet bäst och den håller man fast vid. Både psykiatrin och patienterna skulle må bättre om patienternas egen uppfattning om sin situation och sina behov fick spela en större roll vid utformningen av behandlingen.

Förtroendet för psykiatrin som medicinsk specialitet har aldrig varit särskilt högt hos allmänheten. De förhållanden som nu redovisats offentligt riskerar att minska förtroendet ytterligare. Vi är allvarligt oroade över brister i patienternas bemötande och behandling och att deras egen redovisning av sin situation och sina behov inte tas på alvar.

För att stärka patienternas roll, öka allmänhetens förtroende för psykiatrin, bidra till tryggare situation för patienterna under vistelsen inom den slutna psykiatriska vården i Malmö har vi följande förslag.

Ge alla patienter som skrivs in i sluten psykiatrisk vård ett erbjudande om ett personligt och fristående stöd från ett personligt ombud. Ombuden måste ha en fristående roll gentemot vårdansvariga och myndigheter och finnas till för alla som skrivs in för sluten psykiatrisk vård. De skall på patientens uppdrag kunna delta i alla läkarbesök och i all vårdplanering som rör den enskilde för att hjälpa patienterna att bli tagna på allvar. Vi vet från den verksamhet vi drivit i 15 år att detta även främjar patienternas återhämtning och rehabilitering.

Den fristående rollen kan garanteras genom att patient- och anhörigorganisationer får uppdraget att forma en sådan organisation med personliga ombud i sluten psykiatrisk vård. Vi har genom att driva en organisation med personliga ombud under femton år i Skåne visat att vi kan ta ett långsiktigt driftansvar för en sådan organisation med fristående personliga ombud.

En sådan organisation skulle kunna öka patienternas förtroende för vården och stärka patienternas ställning gentemot de vårdansvariga och myndigheterna något som skulle kunna bidra till att stabilisera den oroande situation som råder för närvarande.

En del frågor som uppkommer för allvarligt psykiskt sjuka i kontakter med vården och myndigheter är av en så komplicerad karaktär att det behövs juristhjälp för att patienterna skall kunna få den rätt som lagar och förordningar ger dem. Vi har inom vår organisation sedan nästan 10 år en fristående jurist med stor erfarenhet som vi vet kan vara till stor nytta i sådana fall.

Harald Wilhelmsson

Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne

0708-146242

Maths Jesperson

Ombudsman RSMH-Skåne

0706-151936

150901

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (2)

  • Lena Eriksson
    Tack Hans och Mats! Mycket bra skrivet!//Lena
  • Lena Eriksson
    Tack Harald och Mats! Mycket bra skrivet! Jag hade förväntat mig att den sk. paraplyorganisationen Lokalt Forum, som säger sig arbeta för brukarnas räkning , skulle tillkännage ngn reaktion på det allvarliga som sker. Mvh Lena Eriksson

Cancel or