Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Schizofreniföreningen i Skåne

 

Pressmeddelande med anledning av den senaste tidens diskussion/publicitet kring vården av psykiskt sjuka i Skåne/Malmö.

150813

 

Vården av de psykiskt sjuka i Skåne.

Under sommaren har det uppstått en debatt i Sydsvenska Dagbladet om missförhållanden inom den psykiatriska vården i Malmö och Lund som väckt stor uppmärksamhet. Utgångspunkten har varit redovisningen av 41 självmord inom psykiatrin i Malmö 2013-2015 och en mängd anmärkningar på vården från tillsynsmyndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, nu inlett en specialgranskning av psykiatrin i Malmö. Anledningen är att elva patienter begått självmord hittills i år.

Där finns även uppgifter om att tillsynsmyndighetens krav på förändringar inte har genomförts och att det uppstått informella ledningsstrukturer som tagit över den praktiska ledningen av vården. Psykiatrin i bl a Malmö har under lång tid haft stora svårigheter att rekrytera både psykiater och bland övrig personal främst sjuksköterskor. Det har angetts att personer inom de informella ledningsstrukturerna skall ha mobbat personal som inte följde deras åsikter. Detta har orsakat stress, sjukskrivningar och att ambitiös och välutbildad personal har slutat. Det har angetts att missförhållanden kan ha bidragit till det stora antalet självmord. De har även drabbat patienter och anhöriga genom kränkande behandling och att det uppstått en våldskultur inom psykiatrin som även drabbat patienter.

I november 2014 redovisade SVD i en artikel att allvarligt psykiskt sjuka rutinmässigt skrivs ut till hemlöshet och vistelser på härbärgen.

”De hamnar på härbärgen, campingplatser, vandrarhem, hotell eller tvingas klara sig som utelig­gare. Ofta finns ingen plan för hjälp och stöd eller någon me­ningsfull sysselsättning, vilket enligt lag ska finnas med i en samordnad och individuell vård­planering.”

 

Schizofreniföreningen i Skåne har bl. a uppmärksammat allvarliga brister i levnadsförhållanden, att allvarligt psykiskt sjuka inte får adekvat vård för sina fysiska sjukdomar och självmord som några orsaker till den totalt höga dödligheten hos personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser. Avtal om samverkan mellan huvudmännen och lagstiftning som tillkommit för att skydda patienter och anhöriga tillämpas bara undantagsvis. Vården tillämpar inte metoder som etablerats som vetenskap och beprövad erfarenhet inom psykiatrin och evidensbaserade arbetssätt i samverkan mellan sjukvård och socialtjänst.

Många av dessa missförhållanden är inte isolerade till enbart Skåne utan finns enligt Psykiatrisamordnaren inom Sveriges Kommuner och Landsting Ing-Marie Wieselgren över hela landet.

En av de främsta orsakerna är att vården av psykiskt sjuka under lång tid fått alltför liten uppmärksamhet. Efter den senaste valrörelsen verkar det ha gått upp för ledande politier inom alla partier att den psykiska ohälsan är ett gigantiskt samhällsproblem att vården av de allvarligt psykiskt sjuka är starkt eftersatt och att vården av psykiskt sjuka måste få både större uppmärksamhet och mer resurser och att det även behövs långsiktiga förändringsstrategier för att förbättra situationen. Prestationsbaserade stimulansmedel, en hel bukett med nya administrativa informationssystem och statligt finansierade treårs projekt verkar inte ha varit rätt medicin.

Hur skall då invånarna i Skåne/Malmö återfå förtroendet för den psykiatriska vården efter sommarens avslöjanden?

1 Schizofreniföreningen i Skåne kräver att en kommission med representanter för både Inspektionen för Vård och Omsorg, Socialstyrelsen och Myndigheten för Vårdanalys får i uppdrag att granska levnadssituationen och vårdsituationen för de psykiskt sjuka i Skåne. Granskningen skall göras med utgång från enskilda individers livssituation och de skall innehålla förslag till åtgärder.

2 Schizofreniföreningen i Skåne kräver att en internationell panel av psykiater anlitas för att granska den psykiatriska vården inom Skåne. I början att 2000-talet hade vi en liknande situation och då anlitades en internationell panel för att granska vården. Det bör därför även ingå i uppdraget att jämföra situationen 2015 med den som redovisades från granskningen i början av 2000-talet. Panelen skall lämna förslag till åtgärder.

Vi har uppfattningen att dessa extraordinära åtgärder krävs för att på sikt återställa en human vård och befolkningens förtroende för vården av psykiskt sjuka inom Skåne. Dessa granskningar skulle även kunna utgöra underlag för en förändring av den psykiatriska vården i hela landet.

Som företrädare för en organisation för de som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga kan vi ju inte gå ut och rekommendera dessa att inte anlita psykiatrin i Skåne eller att rekommendera dem att vända sig till psykiatrin i andra län.

Ansvariga för vården av psykiskt sjuka inom Skåne (Region Skåne och kommunerna) måste förmås att genomföra de omfattande förändringar som på sikt kan återställa en human vård och befolkningens förtroende för vården av psykiskt sjuka inom Skåne.

Harald Wilhelmsson

Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne

Tel 0708-146242

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or