Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vill ha en ny strategi mot den ökande psykiska ohälsan. Han vill satsa mer på tidiga insatser, och öppnar för fler vårdplatser i den slutna psykiatrin. Samtidigt väcks krav på en ny kommission för den psykiatriska vården.

Gabriel Wikström, sjukvårdsminister (S) med ansvar för sjukvård, folkhälsa och idrott. Artikel från Svenska Dagbladet, läs den på SvD:s hemsida.

Gabriel Wikström, sjukvårdsminister (S) med ansvar för sjukvård, folkhälsa och idrott.

FOTO: Lars Pehrson

SvD har i flera artiklar berättat om några av problemen inom psykiatrin. Senast på måndagen handlade det om svårt psykiskt sjuka som när de anses vara färdigbehandlade skickas rakt ut på gatan.

Vissa får heller inte den lagstadgade individuella vårdplanering som ska göras i samband med utskrivning.

Nu ökar kraven på insatser för en upprustningav den svenska psykvården, som har bristande resurser samtidigt som trycket ökar på grund av att fler drabbas av psykiska diagnoser.

 

Per Torell, ordförande i Schizofreniförbundet, efterlyser skarpare lagstiftning och en ny kommission för den psykiatriska vården.

– Det är inget annat än en skandal att patienter tvingas bo på härbärgen eller campingplatser, säger Per Torell vid Schizofreniförbundet.

– Det visar att det behövs en skarpare lagstiftning för att skydda dessa skyddslösa. Man ska komma ihåg att det kanske handlar om några tusen patienter i Sverige som behöver det här extra skyddet så att de inte far illa eller dör.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström är mycket oroad av att den psykiska ohälsan ökar.

– Vi ser idag hur allt fler mår dåligt och hur samhällets insatser inte räcker till. Därför kommer regeringen under det närmaste året att ta fram en sammanhållen strategi för arbetet med psykisk ohälsa, säger han till SvD.

Samtidigt flaggar nu ministern för en förstärkning av den så kallade första linjens psykiatri inom vården. Med första linjen avses de första kontaktytor som vårdsökande personer kan stöta på, från vårdcentraler till familjeenheter vid socialtjänsten, eller elevhälsan inom skolan.

– Vi föreslår 100 miljoner extra till skolhälsovården. Genom att förstärka den första linjens psykiatri så att människor kan få bra hjälp kan också den avancerade psykiatrin avlastas. Samtidigt behöver självklart även frågor som exempelvis tillgången till slutenvårdsplatser ses över, säger han till SvD.

Som SvD berättat måste allt fler patienter i dag läggas in på psykiatrisk klinik. Sedan 2007 har trycket på slutenvården i landet ökat med i genomsnitt 15 procent där den största ökningen finns i Jämtland med över 60 procent.

Men så har också 70 procent av vårdplatserna inom psykiatrin försvunnit de senaste 20 åren. Det leder till att patienter skrivs ut trots att de inte är färdigbehandlade.

Psykiskt sjuka dör också flera år för tidigt om de dessutom drabbas av en fysisk sjukdom som hjärtinfarkt, stroke eller cancer. De riskerar att förlora 20 år av sina liv jämfört med befolkningen i övrigt.

Carina Nilsson (S), kommunalråd för sociala frågor i Malmö stad, reagerar häftigt på SvD:s uppgifter om att svårt psykiskt sjuka skrivs ut efter behandling – utan tillgång på en individuell vådplan.

– Det är naturligtvis allvarligt om någon skrivs ut på gatan. Ansvaret ligger på vården, men det är också en bostadsfråga och det finns en obalans på bostadsmarknaden som gör det svårt att hitta bra lösningar. Särskilt som personen kanske har blivit vräkt från tidigare boenden, säger hon.

Per Torell på Schizofreniförbundet vill nu se en ny strategi som främst riktar in sig på hur man förebygger psykisk ohälsa. Ett slags kommission som jobbar i positiv anda och inte utgår från hur farliga psykiskt sjuka patienter kan vara.

– Tidigare utredningar har ofta handlat om det, men vi vill ha mera positivt fokus. Psykiatrin har idag låg status inom läkarkåren och man har brist på resurser och vårdplatser. Det måste vi ändra på, säger Per Torell.

Sveriges Fontänhus jobbar för att personer med psykisk ohälsa ska kunna ”bryta sin isolering och återskapa ett värdigt liv”.

– Många hamnar mellan stolarna och det beror på flera allvarliga systemfel. Det finns brister inom psykiatrin, men tyvärr också då det gäller boendet, att klara ekonomin och att de får lära sig att fungera socialt. Vi kan göra en insats men det räcker ju tyvärr inte för alla, säger Anna-Karin Ekman, chef för Fontänhuset i Malmö.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or