Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Svårt psykiskt sjuka som skrivs ut till ett liv på gatan. Och trots att både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen klart säger att det ska göras en individuell vårdplanering görs det inte alltid. – Man överger den kanske mest utsatta gruppen i samhället, säger Harald Wilhelmsson, ordförande i schizofreniföreningen i Skåne.

 

Vad gäller saken?


Samordnad vårdplanering innebär att det medicinska ansvaret för patienten går över från en vårdgivare till en annan. Även betalningsansvaret förs över från exempelvis landstinget till kommunens socialtjänst.
Läs artikeln på SvD:s hemsida

Rikard Larsson, 56 år, har en bipolär sjukdom sedan 1990 och klarar sig delvis ute i samhället. Men genom åren har han också över 60 inläggningar på psykiatrisk klinik. Nu har han varit tvångsvårdad i snart två månader, men ska just denna dag skrivas ut. Han saknar egen bostad, men ska få komma till ett kommunalt härbärge i Kirseberg.

– Det är bara tillfälligt, men jag slipper bo på gatan. Men egentligen är ju livet bara skit. Jag bollas runt mellan olika tillfälliga boenden som härbärgen, gruppboenden och alkoholisthem, berättar Rikard Larsson och kan inte minnas att det gjorts någon vårdplanering med honom vid något enda tillfälle.

– Nej, faktiskt inte, säger han.

I Malmö vittnar patienter och anhöriga om svåra förhållanden för många psykiskt sjuka patienter. De hamnar på härbärgen, campingplatser, vandrarhem, hotell eller tvingas klara sig som uteliggare. Ofta finns ingen plan för hjälp och stöd eller någon meningsfull sysselsättning, vilket enligt lag ska finnas med i en samordnad och individuell vårdplanering.

Patientföreningar och vårdansvariga bekräftar bilden och att problemen finns runt om i landet. Det bottnar ofta i att kommunens socialtjänst och landstingets sjukvård har svårt att samverka, att patienter faller mellan stolarna.

– Det är förfärligt att patienter med schizofreni och liknande psykoser blir utskrivna trots att de inte har någon bostad, säger Harald Wilhelmsson, ordförande i schizofreniföreningen i Skåne.

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och landsting, anser att det är helt orimligt att patienter skrivs ut till gatan.

– Men tyvärr hör vi det från flera håll. Psykiatrin är väldigt pressad och ibland säger man att man inte hinner göra en ordentlig vårdplanering. Vi har inga siffror på det, men vi vet att det inte görs tillräckligt frekvent och att när en vårdplanering görs så är den inte alltid särskilt bra. Och det kan leda till att kommuner och landsting blir osams om vad man ska göra i ett senare skede.

Anders Åkesson (MP).

Det är fullständigt oacceptabelt och helt orimligt att man inte tar vårdplaneringen på större allvar och inte säkrar att dessa patienter har någonstans att bo.

 

Anders Åkesson (MP), regionråd i Skåne med ansvar för psykiatrin.


I Malmö finns landets enda fullt utbyggda ACT-team som efter amerikansk förebild jobbar intensivt med stöd för patienter som har en allvarlig psykisk sjukdom och en svår social livssituation. Just nu jobbar man med 62 patienter. Måns Gerle, psykiater, bekräftar att patienter som varit inneliggande sedan bara erbjudits vistelse på ett härbärge.

– Det händer återkommande. Många har blivit avhysta från reguljära boenden och då ökar genast problemen och då finns det kanske inget annat än härbärge. Sedan är det svårt att kvalificera sig för ett vanligt boende igen och därför skulle en bostad först-princip med fortsatta stödfunktioner vara en viktig satsning, säger Måns Gerle.

Anders Åkesson (MP) är regionråd i Skåne och ansvarar bland annat för psykiatrin.

– Det är fullständigt oacceptabelt och helt orimligt att man inte tar vårdplaneringen på större allvar och inte säkrar att dessa patienter har någonstans att bo. Psykiatrin måste hitta sätt att samverka med socialtjänsten och lösa boendet och allt det övriga för den som skrivs ut, säger Anders Åkesson.

Sven-Erik Andersson är verksamhetschef för psykiatrin i Malmö. Han känner inte igen att någon blir utskriven utan att det först görs en vårdplanering med patienten, psykiatrin och socialtjänsten.

– Nej, vi lämnar ingen vind för våg. Däremot kan det bli ett boende på härbärge och det är inget vi vill, men tyvärr saknas det ju tillräckligt med gruppboenden i Malmö stad, säger han.

Bengt och Iréne Frid sörjer sitt enda barn Jörgen som dog i maj, 36 år gammal, av en hjärnblödning. Jörgen Frid var både psykiskt sjuk och missbrukare. Hans bipolära sjukdom kom redan när han gick i nionde klass och därefter var han inskriven på 30 olika behandlingshem runt om i landet. På några få ställen mådde han bra, men från de flesta stack han bara iväg. Han bodde på gatan, ibland hos Stadsmissionen – men ofta kom han hem till föräldrarna på Högaholm i Malmö.

– Det gick ett tag, men han var ju annorlunda. Vi försökte få både psykvården och socialförvaltningen att hjälpa honom, men de reagerade inte. De brydde sig inte, det var hemskt, berättar Bengt Frid.

– Han ville ju ha hjälp, men han fick ingen. Därför känns det så onödigt att han är borta. Efter det här blir jag aldrig glad igen, säger Iréne Frid.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or