Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


http://www.dagenssamhalle.se/debatt/psykiskt-sjuka-doer-tjugo-ar-i-foertid-13199

Kommentar 22 januari 2015:

Ytterligare en intressant och viktig artikel i debatten om den höga dödligheten.
Kanske närmar vi oss nu äntligen ett läge där åtgärder blir nödvändiga. Hoppas att det inte bara blir nya utredningar utan även effektiva åtgärder. Kunskaperna finns nog inom myndigheterna och inom forskningen, inom professionen och inom vården. Vi behöver en oberoende delegation som kan samla all kunskap och ge politikerna råd om åtgärder.

I en del kommuner hänvisas allvarligt psykiskt sjuka till primärvården som enligt vår uppfattning saknar kompetens för både diagnostik och adekvat behandling.


Harald Wilhelmsson

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or